12 grudnia 2018, 16:00:Konferencja Luxembourg-Poland Business Conference 2018 - LPCC asbl , 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Data Science

W branży finansowej "badacz danych" analizuje dane o transakcjach bankowych i wspomaga podejmowanie decyzji kredytowych, np. wykrywanie nadużyć (fraud detection) umożliwia zidentyfikowanie najbardziej podejrzanych operacji i przekazanie ich do dalszej analizy. W marketingu analizuje zachowania użytkowników na stronach internetowych, np. sklepów online.

Data science

Wymagania wobec kandydatów

  • umiejętność programowania w przynajmniej jednym języku
  • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym

Przed kursem

Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają materiały wstępne do przerobienia samodzielnie w domu, co umożliwi szybkie przejście od teorii do cześci warsztatowej bootcampu już od pierwszego dnia.

Po zakończeniu bootcampu

Uczestnik będzie posiadał ugruntowaną wiedzę dotyczącą statystycznej analizy danych i uczenia maszynowego (również deep learning), popartą realnymi projektami zrealizowanymi w trakcie zajęć. Poza wieloma projektami ćwiczebnymi, każdy z uczestników zrealizuje projekt finalny, pokazujący syntezę umiejętności zdobytych na kursie i który stanowić będzie główną składową jego profilu zawodowego, prezentowanego pracodawcom po zakończeniu nauki.

Program bootcampu

  • SQL
  • przetwarzanie, analiza i wizualizacja danych: moduły pandas i matplotlib
  • statystyka opisowa
  • podstawy sztucznych sieci neuronowych, sieci wielowarstwowe
  • Apache Spark i Big Data

Przekonaj się, czy kodowanie to droga dla Ciebie! Wypełnij formularz aplikacyjny, zapoznaj się z przesłanymi materiałami i wykonaj zadania, które pozwolą nam sprawdzić Twoje predyspozycje w danej dziedzinie. Ostateczną decyzję podejmiemy po krótkiej rozmowie z naszym specjalistą.

Cena wydarzenia to 9 600 PLN.