27 lutego 2019, 08:00:Big Data Technology Warsaw Summit 2019 - Hotel Mariott, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

IT w Administracji GigaCon

Konferencja jest skierowana do urzędników, pracowników administracji publicznej, informatyków oraz wszystkich, którzy interesują się technologiami i wykazują chęć rozwoju swoich umiejętności.

Bezpłatna konferencja, której celem jest kompleksowe przedstawienie najnowszych tendencji związanych z informatyzacją polskich urzędów i instytucji administracji publicznej.

Pokażemy konkretne gotowe rozwiązania. Swoimi doświadczeniami podzielą się także przedstawiciele administracji, którzy z tematem się zmierzyli. Będzie czas na rozmowy, wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych znajomości.

Tematyka

-dokument elektroniczny, obieg dokumentów i informacji
-archiwizacja i składowanie danych
-bezpieczeństwo danych, ochrona infrastruktury, niezawodność
– cyfrowe sieci telekomunikacyjne
-infrastruktura szerokopasmowa
-przestrzenie cyfrowe
-e-usługi
-inteligentne płatności
-usługi mobilne, inteligentne rozwiązania optymalizujące pracę i funkcjonowanie przestrzeni publicznej
-rozwiązania chmurowe

Konferencja skierowana jest do:

– szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących technologie informatyczne w polskich urzędach i instytucjach publicznych: przedstawicieli władz gmin, powiatów i województw (prezydentów miast, burmistrzów, naczelników, wójtów), kierowników i dyrektorów działów w jednostkach samorządowych i urzędach centralnych, specjalistów – pracowników administracji państwowej

– osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii; projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych w urzędach i instytucjach publicznych: szefów departamentów informatyki, kierowników projektów, członków grup projektowych, administratorów systemów.

Uczestnicy mają zapewnione:

– materiały konferencyjne
– przerwy kawowe
– możliwość uczestnictwa w wybranych wykładach.

IT w Administracji to konferencja wprowadzająca uczestników w zaawansowane rozwiązania technologiczne, stosowane w administracji.
Lokalizacja: Hotel Courtyard, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

Termin: 23 listopada 2017, godzina 9.00

Cena: bezpłatne.