19 lutego 2019, 09:00:Digital Banking & Payments Summit - Hilton Warsaw Hotel, Warszawa

Konferencja – Nowe przepisy o ochronie danych osobowych – istotne wyzwanie dla polskich przedsiębiorców w 2018 r.

Omówienie przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).

19 września 2017 r. Hotel Sheraton Warszawa
Adresaci:
– Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji;
– Banki
– Firmy pożyczkowe
– Firmy ubezpieczeniowe
– Wszystkie osoby zajmujące się w ramach obowiązków pracowniczych ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych;
– Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni zajmujący się ochroną danych,
– Właściciele przedsiębiorstw lub kadra kierownicza pragnąca poszerzyć swoją wiedzę w zakresie nowych regulacji dot. ochrony danych osobowych.

Kogo dotyczyć będzie RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych?
Wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Mogą to być zarówno duże korporacje – na przykład firmy ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne czy instytucje finansowe – oraz niewielkie przedsiębiorstwa, firmy, jak np. sklep internetowy, kancelaria prawna.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?
Wiele procesów przetwarzania danych osobowych w firmach wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów już w 2018 r. Udział w konferencji, w tym możliwość rozmowy z ekspertami i przedstawicielami administracji publicznej, da odpowiedź, jak się przygotować do tych zmian i czego się spodziewać ze strony przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnych za wdrażanie unijnych przepisów, a później także kontrolowanie ich funkcjonowania w polskich firmach.

Podczas konferencji będą analizowane konkretne zagadnienia i problemy. Dyskutowane będą także rozwiązania, które wprowadzi nowa ustawa o ochronie danych osobowych.

Lokalizacja: Hotel Sheraton Warszawa, ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa

Termin: 19 września 2017, godzina 9.00

Cena: zgłoszenie do 15.08.2017 – 900 zł nettto
zgłoszenie po 15.08.2017 – 1200 zł nettto