20 listopada 2018, 09:00:Laboratorium Przyszłości First Data Polska - Warszawa

Metody i narzędzia pracy z innowacjami II edycja

Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdrażania projektów o charakterze proinnowacyjnym. Networking, dyskusje, warsztaty i prelekcje.