9 maja 2018, 09:00:My Customer World Forum & Expo - Pin-Up Studio, ul. Nowogrodzka 84/86, Warszawa

Metody i narzędzia pracy z innowacjami II edycja

Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdrażania projektów o charakterze proinnowacyjnym. Networking, dyskusje, warsztaty i prelekcje.