Partner serwisu Visa dla biznesu

  OTC Derivatives Collateral & EMIR MasterClass 2.0

  Opublikowano: 2 lutego 2018, 15:02 Aktualizacja: 5 lutego 2018, 11:08

  Wydarzenie swoją tematyką obejmie obszary EMIR oraz dyrektywy MiFID II. Event jest skierowany do osób z sektora finansowego.

  OTC Derivatives Collateral & EMIR MasterClass 2.0

  EMIR – rozporządzenie ma na celu w szczególności zwiększenie przejrzystość oraz zmniejszyć ryzyko niewypłacalności kontrahentów i ryzyko na rynku instrumentów pochodnych OTC.

  Dyrektywa w sprawie MiFID II wprowadza szereg środków, które mają na celu rozwiązanie problemów związanych z dyrektywą MiFID I oraz kwestie poruszone przez kryzys finansowy. Zmiana ta będzie miała znaczący wpływ zarówno na strategię biznesową, jak i na procesy operacyjne realizowane przez firmy.

  Pod koniec MasterClass uczestnicy będą posiadać wiedzę na temat:

  • Rynku instrumentów pochodnych OTC
  • Dyrektywy EMIR i jej wpływu
  • Wpływu operacyjnego na kwalifikujące się i niekwalifikujące się produkty do rozliczeń
  • Dyrektywy MIFID 2
  • Skutków operacyjnych dyrektywy dla banków, brokerów i zarządzających aktywami

  Kto powinien wziąć udział w wydarzeniu?

  • Banki i instytucjonalne towarzystwa inwestycyjne: fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe
  • Centralne depozyty papierów wartościowych lub organizacje powiernicze
  • Centralni kontrpartnerzy i repozytoria transakcji
  • Firmy doradcze w zakresie zarządzania
  • Firmy programistyczne (analitycy biznesowi i programiści)

  Patronem medialnym wydarzenia jest serwis Fintek.pl.

  Czytelnicy Fintek.pl mają 15% zniżki na kod „Fintek.pl”


  Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

  Pokaż komentarze (0)

  otc-derivatives-collateral-emir-masterclass-2-0