ZBP zwraca uwagę, że w III kwartale bieżącego roku nastąpił nieznaczny spadek użytkowników którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do e-bankowości – o 0,3% w porównaniu do Q2 2019. Na koniec września było 18,066 mln takich klientów. Cieszyć może natomiast coraz większy odsetek klientów, którzy aktywnie korzystają z bankowości mobilnej. W porównaniu do II kwartału ich liczba wzrosła o prawie 10% do poziomu 10,4 mln.

Pełny raport NetBank można pobrać tutaj.

Najnowszy raport NetBank od ZBP

– Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych na koniec III kwartału 2019 roku wyniosła ponad 10,4 miliona. Oznacza to wzrost na poziomie prawie 10% w odniesieniu do II kwartału bieżącego roku. Obecnie 57,62% spośród aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej aktywnie korzysta z bankowej aplikacji mobilnej – czytamy w opracowaniu.

Klienci sektora MSP posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali łącznie 2 875 tys. kont w bankach. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku na koniec września 2019 roku wynosiła 1,73 mln. Oznacza to wzrost o 4,95% w III kwartale.

W danych za III kwartał 2019 roku dotyczących systemu rozliczeniowego Express Elixir zauważyć można dalszy wzrost liczby rozliczanych komunikatów. W trzecim kwartale odnotowano 7 milionów sztuk przelewów natychmiastowych. O 9% do poziomu 11, 4 mln złotych wzrosła wartość obrotów. W pozostałych systemach rozliczeń prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową tj. Elixir zanotowano spadek liczby transakcji przy jednoczesnym wzroście ich wartości, natomiast Euro Elixir, zanotował wzrosty liczby komunikatów oraz wartości obrotów.