Co ważne raport prezentuje średnie z górnych widełek płacowych. Do tej pory tego typu raporty ukazywały mocno zaniżone średnie zarobki, co miało się nijak do wynagrodzeń pracowników, oczekiwań kandydatów oraz ofert na rynku – czytamy w materiale.

Pełne opracowanie „IT Market Snapshot – Q4 2019” można pobrać tutaj.

Ile zarabiają programiści?

– Warszawa jest niekwestionowanie największym ośrodkiem korporacyjnym w Polsce, stąd wysokie zapotrzebowanie na pracowników nie jest zaskakujące. Na uwagę zasługuje różnica między ofertą wynagrodzenia na B2B vs. umowa o pracę. W Krakowie oferowane wynagrodzenie jest niezależne od formy zatrudnienia. Natomiast w Warszawie można zarobić zdecydowanie więcej na B2B. Sądzę, że jest to spowodowane większą liczbą ofert pracy w Warszawie oraz większą liczbą dostępnych specjalistów, a co za tym idzie większą konkurencją – komentuje Agata Komender, Head of Recruitment & Employer Branding w BNP Paribas Bank Polska.

Najbardziej pożądanym przez pracowników językiem programowania jest JavaScript. Tuż za nim znajduje się Java. Na kolejnych miejscach plasuje się Python, Typescript oraz PHP. Na naszym rodzimym rynku Java wciąż jest mocna, ponieważ występuje jako wymaganie w 23% ofert. Z kolei Python średnio w co 10-tej ofercie.

Za potrzebą zatrudniania specjalistów znających dany język nie zawsze idzie wynagrodzenie. Może to wynikać z relatywnie dużej podaży specjalistów znających najpopularniejsze technologie takie jak JavaScript czy Java. Największy poziom górnych widełek osiągany jest przez programistów znających Scalę oraz C#. Jest to odpowiednio 18,4 tys. PLN oraz 18 tys. PLN. Na zdecydowanie najniższe zarobki mogą liczyć programiści PHP, dla których średnie maksymalne zarobki wynoszą niespełna 13 tys. złotych.

Big Data gwarantuje największe zarobki

Jeśli autorzy raportu mieliby wskazać jedno słowo kluczowe, które jeśli pojawia się w ogłoszeniach to mówimy z dużą pewnością o bardzo dobrze płatnej pracy to jest nim “Hadoop”. Średnie górne widełki we wszystkich analizowanych ogłoszeniach, niezależnie od poziomu doświadczenia wynoszą dla Hadoopa aż 23,5 tys. złotych. W tej analizie podium należy do dwóch technologii z obszaru big data – Apache Hadoop oraz Apache Spark, a sama nazwa “big data”, jako słowo kluczowe znalazła się na drugim miejscu.

Niestety wciąż zdecydowana większość ogłoszeń o pracę w sektorze IT publikowana jest bez widełek płacowych – aż 74%. Kandydaci chcą znać widełki przed przystąpieniem do rozmów, kierując się czysto pragmatyczną potrzebą oszczędności czasu, jeśli oczekiwania vs oferta istotnie by się różniły. To jak najbardziej zrozumiałe.