Partner serwisuVisa dla biznesu

Regtech


RegTech to sektor innowacji technologicznych w obszarze regulacji administracyjnych (Regulatory Technology). RegTech to nowa dziedzina w branży usług finansowych, która wykorzystuje technologie informacyjne w celu usprawnienia procesów regulacyjnych np. przed instytucjami nadzorującymi.
UKNF nawiązał współpracę z uczelniami ze Śląska
July 9, 2021, 9:29 PM

UKNF zawarł porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Politechniką Śląską oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

EBA konsultuje propozycje o centralnej bazie danych AML/CFT
May 10, 2021, 1:16 PM

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie standardów technicznych dla centralnej bazy danych AML/CFT.

Ikano Bank nawiązuje współpracę z platformą RegTech TruNarrative
April 14, 2021, 10:54 AM

Ikano Bank otrzymał usługi zapobiegające oszustwom od TruNarrative, brytyjskiej firmy RegTech. Decyzja jest częścią programu cyfrowej transformacji.

Sztuczna inteligencja zmienia RegTechy
September 7, 2020, 1:59 PM

Jak AI wpływa na rozwój branży technologii regulacyjnych? Czy sztuczna inteligencja na dobre zastąpi pracę ludzką w zakresie analizy i statystyki danych?

Bariery dla RegTech, czyli jak uwolnić innowacje w regulacyjnym compliance?
July 17, 2020, 4:06 PM

Dlaczego tak słabo rozwijają nam się rozwiązania RegTech, czyli innowacje technologiczne pozwalające „uporać” się z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi?