Opracowanie zostało zaprezentowane podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, którego Bank Pekao jest partnerem. Autorzy raportu podkreślają jednak, że dotychczasowe sukcesy gospodarcze nie stanowią gwarancji utrzymania dobrej passy i kontynuacji wzrostu w kolejnych dekadach.

Pełny raport Banku Pekao można pobrać tutaj.

Co dalej po 30 latach transformacji? Raport Banku Pekao

Polsce udało się poskromić bardzo wysoką inflację oraz ugruntować zaufanie do złotego. Znacząco poprawiła się też sytuacja na rynku pracy. Poziom bezrobocia w Polsce należy obecnie do najniższych w UE, płace dynamicznie rosną, zaś PKB na mieszkańca jest w Polsce wyższy niż w Grecji i zbliżony do Portugalii – wynika z raportu Pekao.

Nie można jednak osiąść na laurach. Przed Polską stoją liczne wyzwania, wśród których na poziomie makroekonomicznym na pierwszy plan wysuwają się te związane z niekorzystnymi trendami demograficznymi. Chodzi między innymi o starzenie się społeczeństwa oraz kurczenie się zasobów pracy. Odpowiedzią powinno być efektywniejsze wykorzystanie pracowników oraz stymulacja inwestycji tak, aby praca stawała się coraz bardziej produktywna – głównie dzięki automatyzacji.

Właśnie dlatego tak ważna jest cyfrowa transformacja, którą przechodzi w tej chwili wiele sektorów gospodarki, w tym sektor bankowy. To dzięki niej poziom innowacyjności i wykorzystania nowych technologii będzie coraz większy, a to może nam zapewnić kolejne gospodarcze sukcesy.

Autorzy raportu są przekonani, że gwarancją dobrej passy może być konsekwentne i systematyczne budowanie coraz bardziej sprzyjającego inwestycjom ekosystemu gospodarczego, na który będą się składać regulacje prawne i podatkowe. Potrzebujemy również systemowego wsparcia inwestycji w automatyzację, robotyzację i informatyzację produkcji, a także, w przypadku firm sektora MŚP, preferencyjnych niskooprocentowanych kredytów na cele związane ze wzrostem produktywności oraz poprawy efektywności energetycznej – wyjaśniają eksperci Banku Pekao.