O konsultacjach w sprawie zwolnień grupowych w Banku Pekao pisaliśmy już na początku marca. Do restrukturyzacji zatrudnienia miało dojść już w zeszłym roku, ale bank wstrzymał się z powodu pandemii.

Bank Pekao podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi

Wypracowane w toku negocjacji porozumienie zostało zaakceptowane przez siedem z ośmiu działających w banku związków zawodowych. Porozumienie określa pakiet świadczeń, jakie bank zaoferuje osobom, które zostaną objęte procesem restrukturyzacji.

Będą to m.in. odprawy znacząco korzystniejsze od ustawowych czy wsparcie socjalne. Ustalono też kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane lub zmienione. Świadczenia, jakie bank zaoferuje zwalnianym pracownikom są jednymi z najkorzystniejszych w sektorze – czytamy w komunikacie Banku Pekao.

Zakończenie tegorocznego procesu restrukturyzacji planowane jest na 30 czerwca br. Restrukturyzacja w Pekao jest kontynuacją działań rozpoczętych w związku z realizacją strategii banku skoncentrowanej na poprawie efektywności. Jest też rezultatem obecnych trendów rynkowych w sektorze bankowym, związanych z przyśpieszoną transformacją cyfrową.