Wiele firm oddelegowało osoby zatrudnione z biur do domów. To właśnie tam wykonują oni swoje obowiązki, które nierzadko wymagają podpisywania dokumentów. Z myślą o nich Bank Pekao umożliwił niedawno firmom zdalne podpisywanie umów w bankowości internetowej za pomocą służącego do uwierzytelnienia użytkownika podpisu elektronicznego oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Teraz wdraża dla nich kolejne udogodnienia. Osoby upoważnione do działania w imieniu klienta, mogą wykorzystać do podpisania dokumentu elektronicznego profil zaufany. Możliwość zdalnego podpisywania bankowych umów i dokumentów zyskali też posiadacze e-dowodu, wyposażeni w czytnik do dowodów elektronicznych.

Bank Pekao jako pierwszy w Polsce wdrożył także obsługę e-dowodów w swoich oddziałach, wyposażając wybrane placówki w czytniki. Na początek takie rozwiązanie było dostępne w 31 oddziałach w największych miastach w Polsce.

Kolejne udogodnienia dla przedsiębiorców w Banku Pekao

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, które służy do załatwiania spraw urzędowych online. Można je uzyskać bez wychodzenia z domu. Za jego pomocą, w specjalnym module na portalu GOV.pl, można m.in. podpisać elektronicznie dowolny dokument (również bankowy), sprawdzić, czy został on już wcześniej podpisany i przez kogo, a także zapoznać się z jego treścią. Dzięki tzw. podpisowi zaufanemu można zautoryzować plik w dowolnym formacie i dowolną liczbą podpisów, sprawdzając przy tym ich ważność oraz poprawność. Klient może dostarczyć do banku dokumenty opatrzone takim podpisem przez bankowość internetową lub email.

Bank Pekao w ten sam sposób honoruje dokumenty i umowy podpisane nowym dowodem osobistym. Jest on wyposażony w chip – specjalną warstwę elektroniczną umieszczoną plastikowym blankiecie. Przechowuje on profil osobisty posiadacza – jego dane, które znajdują się na tradycyjnym dowodzie.

Warstwa elektroniczna może zawierać też podpis osobisty, którego prawdziwość jest potwierdzana certyfikatem zawierającym personalia, obywatelstwo oraz numer PESEL właściciela. Osoba posiadająca e-dowód, poprzez przeznaczony do tego czytnik, może cyfrowo podpisywać umowy oraz inne dokumenty, dla których wcześniej wymagano własnoręcznego podpisu.

Warto przypomnieć, że od połowy maja użytkownicy smartfonów z Androidem mogą już pobierać aplikację eDO App, która pozwala na potwierdzanie tożsamości online z wykorzystaniem e-dowodu. Dzięki temu nie trzeba kupować specjalnego czytnika.