Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii ponad 830 tys. polskich przedsiębiorstw deklaruje, że jest firmami rodzinnymi. Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią ponad 40 proc. wszystkich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wiele z nich stoi u progu sukcesji, która z perspektywy właścicieli jest procesem bardzo złożonym. Bank Pekao udostępnia klientom usługę Family Office, która ma wspierać i usprawniać zarządzenie majątkami rodzinnymi i firmowymi.

Bank Pekao uruchamia projekt Family Office

22 maja 2023 roku, na mocy Ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U z 2023, poz. 326) wprowadzono nową osobę prawną – Fundację Rodzinną. Dzięki ustawie w polskim systemie prawnym pojawiła się instytucja, której podstawowym założeniem jest ułatwienie wielopokoleniowej sukcesji.

W świetle nowych przepisów o fundacji rodzinnej majątek firmy może zostać zatrzymany w jednych rękach. To oznacza dalszy płynny rozwój przedsiębiorstw i realizację inwestycji. Fundacje będą mogły również prowadzić nowoczesną filantropię, która pozwoli na umacnianie siły marki firmy rodzinnej na pokolenia.

W ramach Family Office, Bank Pekao będzie ułatwiał dostęp do partnerów biznesowych m.in. wyspecjalizowanych w sukcesji kancelarii prawnych i podatkowych oraz zapewni doradztwo w zakresie działalności dobroczynnej. Klienci, którzy skorzystają z tej bezpłatnej usługi, będą mogli przy wsparciu Senior Family Officera zaplanować i zrealizować proces sukcesji, a następnie zarządzać majątkiem rodzinnym i firmowym w jednym miejscu. Dodatkowo w Banku Pekao i Biurze Maklerskim Pekao fundacje rodzinne w organizacji mogą otwierać konta firmowe i maklerskie na preferencyjnych warunkach.

Bank Pekao planuje w kolejnych etapach poszerzyć Family Office o obszary takie jak heatlh care i szeroko pojętą edukację.