Bank Pekao wprowadził do oferty nowy bezpłatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Konto Pomocne. Jest ono przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy, którzy nie posiadają ze sobą wymaganych dokumentów do założenia Konta Przekorzystnego, a więc paszportu międzynarodowego czy dowodu osobistego ID Cards.

Nowa oferta Banku Pekao dla uchodźców z Ukrainy

Do otworzenia Konta Pomocnego wystarczy jeden z następujących dokumentów: paszport wewnętrzny – grażdański paszport ukraiński, certyfikat potwierdzenia legalnego pobytu na terenie Ukrainy dla obywatela innego kraju, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub tymczasowy, polski dokument podróży cudzoziemca, zaświadczenie wydawane przez Konsulat, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL lub aplikacja mObywatel. Lista dokumentów umożliwiających otwarcie Konta Pomocnego  będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe dokumenty, którymi będą się legitymowali uchodźcy z Ukrainy.

Konto Pomocne jest rachunkiem na czas określony, który wynosi 12 miesięcy. Jest to rachunek całkowicie bezpłatny – Bank Pekao nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku, obsługę karty do konta, wpłaty/wypłaty gotówki wszystkich bankomatach w Polsce i za granicą, za polecenia przelewów krajowych, jak również za wszystkie polecenia przelewu wychodzące w tym do banków w Ukrainie i przychodzące z banków z Ukrainy

Konto Pomocne pozwala na realizację potrzeb finansowych – otrzymanie świadczeń pomocowych, dokonywanie bieżących płatności zarówno kartami, jak  poprzez bankowość elektroniczną. W przypadku Konta Pomocnego maksymalne saldo na rachunku nie może przekroczyć 5 tys. złotych, suma miesięcznych wpływów na rachunek może wynieść 10 tys. złotych, łączna kwota transakcji obciążających rachunek nie może być wyższa niż 15 tys. zł miesięcznie.