Propozycja finansowa online skierowana jest do nowych i obecnych klientów banku, którzy prowadzą firmę dłużej niż 18 miesięcy, rozliczają się na pełnej księgowości i działają w formie spółki prawa handlowego.

Nowy wniosek kredytowy dla przedsiębiorstw w Pekao

Jeśli klient spełnia te warunki, może ubiegać się zdalnie o finansowanie na czas od roku do pięciu lat, w kwocie nawet do 300 tysięcy złotych na dowolny cel związany z bieżącą działalnością gospodarczą. Platforma, za pomocą której można ubiegać się o finansowanie, jest dostępna pod linkiem: https://finansowanie.pekao.com.pl – wyjaśnia Bank Pekao w komunikacie.

Proces jest dostępny 24/7 i składa się z pięciu kroków, w ramach których klient uzupełnia podstawowe informacje o firmie, dane finansowe oraz elektronicznie podpisuje wniosek. Po kilku minutach od rozpoczęcia procesu otrzymuje wstępną symulację z maksymalną kwotą i czasem trwania kredytu – dzięki temu firma może elastycznie dostosować parametry finansowania.

Po złożeniu wniosku, bank potwierdza zdolność kredytową i w ciągu dwóch dni roboczych uruchamia środki na rachunku bieżącym przedsiębiorstwa. Przez cały czas trwania procesu kredytowego klient otrzymuje powiadomienia e-mailowe o kolejnych krokach – zapisaniu wniosku kredytowego, poprawnym złożeniu wniosku, potwierdzeniu zdolności kredytowej oraz uruchomieniu finansowania.

Znaczna część informacji wykorzystywanych do oceny zdolności kredytowej pobierana jest z ogólnodostępnych rejestrów (KRS, BIK Przedsiębiorca, KRD). Taka metoda pozwala skrócić czas podjęcia decyzji do niezbędnego minimum, jednocześnie chroniąc bezpieczeństwo danych. Kredyt jest zabezpieczony gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego (bezpłatnie do 31 grudnia 2023r.).