Planowana restrukturyzacja zatrudnienia to kontynuacja rozpoczętego w 2019 roku procesu, efekt realizacji strategii banku skoncentrowanej na poprawie efektywności oraz konsekwencja obecnych trendów rynkowych w sektorze bankowym, który ulega silnej digitalizacji. Jednocześnie, w konsekwencji realizowanych zmian, planowana jest zmiana warunków pracy w przypadku 1350 pracowników, która będzie dotyczyć głównie zmiany stanowiska lub miejsca pracy – czytamy w komunikacie Pekao.

Nawet 1200 osób może stracić pracę w Banku Pekao

Bank Pekao wyjaśnia, że zmniejszenie zatrudnienia to przede wszystkim konsekwencja obecnych trendów w sektorze bankowym – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Banki kładą duży nacisk na rozwój technologii i rozwiązań IT, ze względu na fakt, że klienci oczekują coraz szerszych możliwości obsługi przez internet i telefon, a z placówek korzystają znacząco rzadziej niż jeszcze kilka lat temu. Konieczne jest zatem kontynuowanie zmian w strukturze zatrudnienia – tłumaczy Pekao.

Restrukturyzacja zatrudnienia jest jednym z elementów strategii rozwoju Banku Pekao. Planowane zmiany mają przynieść optymalizację działalności samej organizacji, jak i oddziałów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Rozpoczęty proces konsultacji ze związkami zawodowymi ma na celu osiągnięcie porozumienia w kwestii liczby i zakresu zwolnień, dokładnego czasu ich trwania, a także pakietu świadczeń gwarantowanych w ramach odpraw dla zwalnianych pracowników.