Jednocześnie 10 września br. Rada Nadzorcza delegowała Michała Leskiego, Sekretarza Rady, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Banku Pocztowego od 11 września 2020 r. – czytamy w komunikacie.

Zmiany w zarządzie Banku Pocztowego

Michał Leski będzie sprawował nową funkcję do dnia powołania przez Radę Nadzorczą Banku wyłonionego w postępowaniu kwalifikacyjnym prezesa Zarządu Banku Pocztowego albo powołania przez Radę Nadzorczą wyłonionego w postępowaniu kwalifikacyjnym członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. odpowiedzialnego za obszar ryzyka/zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy – wyjaśnia Pocztowy w komunikacie.

Kilka tygodni temu informowaliśmy o rozpoczęciu rekrutacji na stanowisko prezesa Banku Pocztowego. Trwała ona do 3 września, a rozmowy kwalifikacyjne miały zacząć się na początku bieżącego tygodnia (7.09.). Do czerwca 2020 roku prezesem Banku Pocztowego był Robert Kuraszkiewicz. Zajmował on to stanowisko od początku 2019 roku, zastępując Sławomira Zawadzkiego.