Zostaną one objęte świadczeniami przewidzianymi prawem pracy oraz dedykowanym programem outplacementowym. Bank zawiąże na ten cel rezerwę w szacowanej wysokości około 2,2 mln zł. To element Planu Naprawy z obszaru rentowności, mającego wspomóc realizację Strategii rozwoju Banku do 2024 roku – czytamy w komunikacie.

Kilka tygodni temu Bank Pocztowy zakomunikował także, że stawia na pracę hybrydową, co pozwoli na rezygnację z części powierzchni biurowych. Ma to na celu między innymi ograniczenie kosztów i powrót na ścieżkę rentowności.

Zwolnienia grupowe w Banku Pocztowym

Zgodnie z wypracowanym z organizacjami związkowymi porozumieniem w okresie do końca września bieżącego roku stosunek pracy zostanie rozwiązany z nie więcej niż 204 osobami. Strony porozumienia uzgodniły ponadto m.in. kryteria doboru pracowników do zwolnień, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom.

Zgodnie z wypracowanym porozumieniem, odchodzący pracownicy Banku Pocztowego objęci zostaną świadczeniami przy zachowaniu wszelkich standardów wynikających z prawa pracy, a także specjalnym programem outplacementowym. Bank zawiąże na ten cel rezerwę restrukturyzacyjną w szacowanej  wysokości ok. 2,2 mln zł, która obciąży wynik finansowy Banku w II kwartale br.

Restrukturyzacja zatrudniania to ważny element realizowanego przez Bank Planu Naprawy, mający doprowadzić do przywrócenia trwałej rentowności Banku w perspektywie 2024 roku. To również działanie mające lepiej przystosować Bank do obecnych trendów: cyfryzacji oraz odwrotu klientów od tradycyjnej bankowości na rzecz tej elektronicznej, co wymusza na bankach reorganizację.

O planowanych zwolnieniach grupowych Bank Pocztowy informował w połowie kwietnia bieżącego roku.

Wcześniej o zwolnienia grupowe zapowiedział także Bank Pekao. Po porozumieniu ze związkami zawodowymi pracę ma stracić maksymalnie 1,1 tys. osób.