Do obowiązków prezesa zarządu należeć będzie w szczególności reprezentowanie spółki i sprawowanie nadzoru nad określonymi działami banku. Kandydat musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, albo wynikające z prowadzenia działalności na własny rachunek – czytamy w ogłoszeniu.

Rusza konkurs na prezesa Banku Pocztowego

Zgłoszenie każdego z kandydatów musi zawierać między innymi pisemny wniosek zgłoszenia lub podpisany przez kandydata list motywacyjny wraz z uzasadnieniem, podpisane przez kandydata CV, czy kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza.

Planowany termin rozpoczęcia rozmów kwalifikacyjnych to 7 września bieżącego roku. Pocztowy zastrzega jednak w ogłoszeniu, że komitet ds. nominacji może wyznaczyć inny termin. Pełne ogłoszenie na prezesa zarządu Banku Pocztowego można znaleźć tutaj.

Do czerwca 2020 roku prezesem Banku Pocztowego był Robert Kuraszkiewicz. Zajmował on to stanowisko od początku 2019 roku, zastępując Sławomira Zawadzkiego. Zawadzki piastował urząd prezesa Banku Pocztowego przez około 3 lata. Jeszcze wcześniej to stanowisko zajmował Szymon Midera.

W 2019 roku Bank Pocztowy zarobił 18,9 mln złotych – to najwyższy zysk netto od czterech lat. Gdyby nie konieczność utworzenia rezerw na tzw. małe TSUE przez wszystkie banki w Polsce, zysk netto banku byłby wyższy dodatkowo o ponad 12,2 mln zł – wyjaśniał bank w komunikacie z marca bieżącego roku.

W ciągu ostatnich miesięcy Pocztowy informował o dalszym rozwijaniu robotyzacji w ramach projektu Lady Robot. Dodatkowo w aplikacji EnveloBank pojawiły się płatności za autostrady w ramach Autopay.

/RT