BFF Banking Group działa także na polskim rynku, na którym zadebiutowało we wrześniu 2019 roku oferując „Lokatę Facto” BFF Banking Group to włoska grupa znana przede wszystkim z oferty faktoringu i zarządzania należnościami sektora publicznego i medycznego. W sumie działa na 8 rynkach europejskich – w Grecji, Czechach Słowacji, Portugalii, we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Chorwacji. BFF działa na włoskiej licencji bankowej.

Dzisiaj BFF Group ogłosiło podpisanie z Equinova UK HoldCo Limited, wiążącej umowy nabycia DEPObank – Banca Depositaria Italiana, a następnie włączenia instytucji w strukturę Grupy BFF. Przejęcie DEPObanku ma wmacnić pozycję BFF Banking Group na włoskim rynku. W wyniku transakcji utworzony zostanie podmiot oferujący produkty z zakresu finansów specjalistycznych.

DEPObank działa od 1939 roku

DEPObank jest bankiem wyspecjalizowanym w obszarach zarządzania aktywami oraz płatności. Grupa klientów DEPObanku składa się obecnie z ponad 400 instytucji, wśród których znajdują się m.in. banki, fundusze wzajemne, instytucje płatnicze, międzynarodowe korporacje oraz podmioty administracji publicznej. Bank posiada 71 mld EUR aktywów pozabilansowych związanych z aktywnością depozytową, 143 mld EUR aktywów pozabilansowych związanych z powiernictwem oraz administrowaniem papierami wartościowymi oraz 619 mln EUR związanych z pośrednictwem w obszarze transakcji płatniczych. Na koniec grudnia 2019 roku aktywa ogółem w bilansie banku wynosiły 9,1 mld EUR.

Zakończenie transakcji przewidziane jest na koniec 2020 roku i wymaga zgody odpowiednich organów nadzorczych.

BFF Banking Group zaprezentowała także skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2020 roku. W I kw. 2020 roku osiągnęło zysk w wysokości 23,1 mln EUR.