Nowy system będzie dostępny na docelowej stronie www.gooptima.pl. Klienci będą logować się do niego za pomocą dotychczasowego loginu do systemu Pl@net, nadając nowe hasło podczas pierwszego logowania. Zmianą będzie odświeżona szata graficzna systemu bankowości internetowej. W systemie GOoptima oferta produktów pozostanie ograniczona, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi we wrześniu – nie będzie możliwości nabywania nowych lokat, ani jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Zmiany dla klientów BGŻ Optima. Już od 4 grudnia

BNP Paribas przygotował ułatwienie dla osób będących jednocześnie klientami GOoptima oraz klientami banku. Dostęp do swoich produktów będą mieć zarówno poprzez stronę www.gooptima.pl – używając loginu GOoptima oraz poprzez bankowość GOonline na stronie www.bnpparibas.pl – korzystając z loginu banku.

W bankowości internetowej GOonline klient będzie miał możliwość przechodzenia między profilami GOonline i GOoptima bez konieczności wylogowania się i ponownego logowania. Dzięki temu w GOonline, przy jednym logowaniu, będzie mógł wykonywać transakcje na wszystkich swoich produktach. Zobaczy swoje rachunki bankowe i inne produkty w BNP, a także – przełączając się na GOoptima – rachunki i lokaty GOoptima. Bez przełączania się będzie widział wszystkie fundusze inwestycyjne, niezależnie od tego czy były zakupione w GOoptima czy w Banku BNP Paribas. Wszystkie transakcje w systemie GOonline będą autoryzowane przy pomocy kodu SMS lub aplikacji mobilnej.

Z kolei logując się bezpośrednio do GOoptima, klient nie będzie mógł przełączyć się na profil BNP Paribas bez przelogowania. Zobaczy wszystkie rachunki oraz lokaty terminowe i fundusze inwestycyjne zakupione w GOoptima. Transakcje w systemie będą autoryzowane tak jak dotychczas w systemie Pl@net, czyli przy pomocy kodu SMS. Zgodnie z ograniczeniami wprowadzonymi we wrześniu bieżącego roku, klient posiadający dostęp tylko do systemu GOoptima nie będzie miał możliwości dokonania nowych nabyć funduszy inwestycyjnych, nie będą również dostępne odkupienia oraz zlecenia konwersji/zamiany.

– Jednocześnie dostrzegamy potencjał rozwoju platformy inwestycyjnej oraz nowe możliwości współpracy z fintechami w ramach otwartej bankowości. Dlatego planujemy udoskonalać ofertę uwzględniającą potrzeby inwestycyjne tej grupy klientów w ramach prężnie rozwijanych usług GO – zapowiada Tomasz Dymowski, dyrektor zarządzający Pionu Produktów Detalicznych i Biznesowych w BNP Paribas.