Limit 200 milionów złotych jest rozdzielony na spółki polskie: CIECH, CIECH Sarzyna, CIECH Pianki, CIECH Soda Polska i CIECH Vitrosilicon (150 mln zł) oraz niemieckie: CIECH Soda Deutschland i CIECH Energy Deutschland (50 mln zł) – czytamy w komunikacie.

Współpraca Grupy CIECH i BNP Paribas

– Faktoring odwrotny to już kolejny obszar naszej współpracy z Grupą CIECH, co potwierdza wzajemne zaufanie. Relacja rozpoczęła się cztery lata temu od usługi faktoringu i od tego czasu stale ją poszerzamy. Mam przekonanie, że podpisana umowa wpłynie pozytywnie na relacje Grupy z dostawcami, co jest szczególnie istotne w obliczu zaistniałej sytuacji rynkowej oraz przyczyni się do zwiększenia płynności finansowej – mówi Marta Wiśniewska, dyrektor ds. Klientów Strategicznych w Biurze Dużych Korporacji Banku BNP Paribas.

Współpraca z CIECH wpisuje się w strategię budowania przez bank trwałych relacji z klientami, opartych na głębokim zrozumieniu ich potrzeb i specyfiki biznesu oraz elastycznym podejściu do oczekiwań.

Faktoring odwrotny, w przeciwieństwie do tradycyjnego, to usługa skierowana do podmiotu kupującego. Spółki z Grupy CIECH będą mogły przeznaczyć 200 milionów złotych na przyspieszenie zapłaty swoim dostawcom, jednocześnie odkładając spłatę własnych należności w czasie. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększa płynność finansową firmy, ale także – dzięki terminowemu regulowaniu zobowiązań – pozytywnie wpływa na relacje biznesowe ze stałymi dostawcami.