CBA nie podało nazwy „piramidy finansowej”. Wiadomo, że chodzi o sprzedaż obligacji firm, które znajdowały się w złej kondycji. Z nieoficjalnych ustaleń Puls Biznesu wynika, że chodzi o Alpha Bridge Broker (dawniej Gerda Broker).

Na stronie Prokuratury Okręgowej w Warszawie podano informację, że „w oparciu o obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie ustalono wartość poniesionych przez pokrzywdzonych strat na kwotę przekraczającą 17 milionów złotych„.

Podejrzanym ma grozić nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa wielkich rozmiarów. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt na trzy miesiące. Wśród zatrzymanych są: prezes zarządu warszawskiej spółki, członek zarządu oraz były dyrektor działu prawnego – radca prawny.

„Ustalenia katowickich śledczych wskazują, że spółka w latach 2016-2020 zarówno w centrali, jak i w oddziałach terenowych oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, głównie na rynku nieruchomości. Pracownicy spółki, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali klientów w błąd. Wszystko wskazuje na to, że mieli świadomość, że kondycja finansowa emitentów już w chwili emisji instrumentów finansowych budziła wątpliwości, co do możliwości wypłaty zainwestowanego przez obligatariuszy kapitału oraz wynikających z niego odsetek, a deklarowana wartość ustanawianego zabezpieczenia znacząco odbiegała od realnej wartości rynkowej” – czytamy na stronie CBA.

Kilkaset milionów złotych straty

Na stronie CBA czytamy, że wstępne informacje zgromadzone w śledztwie wskazują, że działalność przestępcza wymienionych osób mogła doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nawet kilku tysięcy osób, a szacunkowe straty sięgają kilkuset milionów złotych. W informacji CBA nie podano dokładnej kwoty i liczby poszkodowanych – zwrócono jednak uwagę, że postępowanie ma charakter rozwojowy.

CBA współpracuje w tej sprawie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

/LP