Wcześniej bank płacił klientom nawet 1000 zł za likwidacje rachunków oraz wycofał się z obsługi korporacji. Obecnie klientami detalicznymi DNB są niemal wyłącznie osoby, które zaciągnęły w przeszłości kredyt hipoteczny. Teraz bank informuje, że w przypadku jednorazowej nadpłaty produktu hipotecznego umorzy do 10% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

Propozycja jest kierowana do wszystkich klientów posiadających produkt hipoteczny indeksowany do waluty EUR lub CHF.

DNB Bank Polska umorzy część kredytów hipotecznych

– Oferujemy Państwu możliwość umorzenia dodatkowo określonej części kapitału pozostałej do spłaty części kapitału pod warunkiem dokonania  jednorazowej nadpłaty dowolnie wybranej przez Państwa części kapitału przy zastosowaniu średniego kursu NBP – czytamy w komunikacie na stronie DNB Bank Polska.

Aby skorzystać z oferty należy złożyć stosowny wniosek do dnia 20 września 2021 roku. Dokument można skierować do banku mailowo, listem poleconym, przesyłką kurierską lub osobiście w biurze obsługi klienta. DNB zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji złożonego wniosku. Jednym z parametrów decydujących o jego pozytywnym rozpatrzeniu jest kolejność składanych wniosków.

Propozycja jest kierowana do wszystkich klientów posiadających produkt hipoteczny indeksowany do waluty EUR lub CHF. Ciężko stwierdzić czy propozycja spotka się dużym zainteresowaniem. Obecnie dużo się dzieje w temacie kredytów frankowych i niewykluczone, że klienci będą woleli zaczekać na bardziej konkretne rozstrzygnięcia w tej sprawie.

/RT