W ramach projektu Asseco Data Systems dostarczyło rozwiązanie, które pozwala na wykonanie zadań operacyjnych związanych z procesem realizacji leasingu w sposób całkowicie elektroniczny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Współpraca BNP Paribas Leasing Solutions i Asseco Data Systems

– Jako eksperci doskonale znamy branże, w których działają nasi klienci i partnerzy. Przewidujemy zmiany zachodzące na rynku i reagując na nie, dobieramy rozwiązania wpisujące się w obecne, jak i przyszłe trendy. Dlatego jednym z naszych priorytetów, szczególnie w czasie trwającej pandemii, było zdigitalizowanie i uproszczenie procesu podpisywania umów finansowania oraz umożliwienie przeprowadzenia go w pełni zdalnie. Wprowadzone rozwiązanie usprawniło i przyspieszyło pracę, zwiększyło bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów, gdyż ograniczyło ich bezpośredni kontakt do minimum – mówi Marcin Nowacki, Managing Director of BLSBusiness Unit.

Projekt dla BNP Paribas Leasing Solutions wyróżnia dedykowana instalacja platformy SIGNER w modelu SaaS. Umożliwia ona zarządzanie cyklem życia zabezpieczonego dokumentu elektronicznego, wykorzystując przy tym kwalifikowane usługi zaufania zgodne z Rozporządzeniem eIDAS.

– Ponadto udostępniliśmy dodatkowy komponent Sign HUB, który po integracji z platformą Signer pozwala na elektroniczne podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem różnych metod potwierdzania oświadczeń woli m.in. z pomocą zdalnego podpisu kwalifikowanego SimplySign, kartowego e-podpisu kwalifikowanego oraz zwykłego podpisu elektronicznego tzw. podpisu SMS z wykorzystaniem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.”– dodaje Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems.