Pełna migracja klientów detalicznych do nowej bankowości cyfrowej zakończy się w sierpniu 2021 roku. Dzięki połączeniu marek i migracji klientów bank zaoferuje wszystkim swoim klientom chociażby przelewy BLIK, kredyt telefoniczny i otwieranie ROR z wideoweryfikacją tożsamości, a także wsparcie usług pocztowych.

Bank Pocztowy łączy się z EnveloBankiem. Nowości dla klientów

Cały proces rozpocznie się w połowie marca 2021 r. Polegać on będzie na migracji rozwiązań EnveloBanku do Banku Pocztowego, a wszystkich obecnych klientów detalicznych obu marek do jednej, wspólnej bankowości internetowej Pocztowy24 i bankowości mobilnej Pocztowy (dotychczasowej platformy EnveloBanku pod nową nazwą).

Ujednoliceniu ulegną także produkty – będą odtąd występować pod jedną marką Banku Pocztowego. Bank zrezygnuje również z prowadzenia dwóch serwisów informacyjnych www na rzecz jednego, dostępnego pod adresem www.pocztowy.pl.

Połączenie marek Bank Pocztowy i EnveloBank umożliwi ujednolicenie oferty produktowej banku. Klienci uzyskają szerszy dostęp do nowych usług i rozwiązań proponowanych przez bank, takich jak m.in. BLIK, moduł Kalendarza do planowania płatności, moduł do szybkiego opłacania faktur czy aplikacji Autopay do automatycznych płatności za przejazdy autostradami. Docelowo przyspieszy to także wdrażanie i upowszechnianie nowych produktów jak chociażby kredyt online.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na lata 2021-2024 Bank Pocztowy stawia między innymi na transformację cyfrową procesów bankowych i cyfryzację bez wykluczeń. W najbliższym czasie Pocztowy planuje rozwój mobilnych płatności BLIK, także w zakresie przelewów na telefon, stworzenie możliwości otwarcia konta ROR lub zaciągnięcia kredytu przez telefon z wykorzystaniem technologii wideoweryfikacji.