mojeID umożliwia weryfikacje tożsamości osoby fizycznej z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, przy pomocy danych uwierzytelniających dostawcy tożsamości – banku. Potwierdzając swoją tożsamość z wykorzystaniem mojeID, można zrealizować wiele spraw i formalności, które dotychczas wymagały osobistej wizyty u dostawcy lub przesyłania dokumentów za pośrednictwem kuriera.

mojeID już dostępne dla klientów Getin Banku

Getin Bank jest kolejnym bankiem, który dołączył do grona dostawców tożsamości w ramach mojeID. Dotychczas do mojeID przystąpiły PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski, mBank oraz banki spółdzielcze zrzeszone i współpracujące z Bankiem BPS i SGB-Bankiem.

Klienci banku mogą korzystać z mojeID w ramach usług online oferowanych przez komercyjnych dostawców, którzy są już uczestnikami mojeID. W kolejnym etapie bank planuje udostępnienie usługi również dla sektora administracji publicznej. W tym zakresie prowadzone są prace nad przygotowaniem do integracji z Węzłem Krajowym (Login.gov.pl) oraz Profilem Zaufanym, co pozwoli klientom banku na wykorzystywanie mojeID również do uwierzytelnienia się w ramach spraw załatwianych w urzędach i systemach administracji publicznej.