– Rozwój technologiczny to jeden z kierunków strategicznych naszej firmy, a prace nad wdrożeniem Microsoft Teams zaczęliśmy już w 2019 roku. Wirtualne spotkania stały się dla nas dzisiaj codziennością – organizujemy calle, szkolenia, warsztaty, nawet z firmami zewnętrznymi. Wspólnie pracujemy na plikach, umieszczając je w chmurze – powiedział Robert Drozdowicz, dyrektor Pionu Obsługi Klienta, Kruk S.A.

Przemyślana zmiana

Z Microsoft Teams korzystają już pracownicy PKO BP. Co więcej chmura Microsoftu pomaga też w rekrutacji.

Kruk zastosował metodę ADKAR, która wyznaczyła drogę i etapy wprowadzania zmian w organizacji. Pierwszym z nich było zbudowanie świadomości wśród pracowników na temat wdrożenia i wpływu nowej usługi na ich przyszły sposób pracy.

– Doświadczenia z wdrożenia Microsoft Teams pokazały nam, że ADKAR to właściwa droga do wprowadzania zmian. Sięgniemy po te rozwiązanie również w kolejnych projektach – powiedziała Paulina Podgórska, People & Change Manager, KRUK S.A.

Ambasadorzy zmiany

Firma wyłoniła grupę 65 osób, tak, aby każdy obszar biznesowy i administracyjny organizacji miał swojego przedstawiciela. Uczestnicy przeszli szereg szkoleń z pracy w nowym środowisku. Ich rolą było przekazywanie wiedzy i dzielenie doświadczeniami w ramach zespołów. Spośród grupy ambasadorów wyłoniono również jednego Power Usera, mającego stać na straży rozwoju aplikacji wraz z zapotrzebowaniem biznesowym.

-Jak mówi stare przysłowie, niepewność jest jedynym pewnym aspektem naszej przyszłości. Ta niepewność maleje, gdy mamy do dyspozycji doskonałe systemy IT, które pomagają nam zarządzać firmą. W Grupie KRUK takie systemy będziemy na pewno rozwijać w przyszłości – powiedział Tomasz Ignaczak, Dyrektor Generalny, KRUK S.A.