Idea Bank w I półroczu 2018 zaliczył skonsolidowaną stratę netto w wysokości 404,6 mln zł, która ma być jednorazowym efektem procesu oczyszczania bilansu. Zysk netto Idea Banku, z pominięciem korekt, wyniósł w I półroczu 13,2 mln zł.

Plan naprawczy Idea Banku pod czujnym okiem KNF

Idea Bank i Getin Noble Bank prowadzą zaawansowane rozmowy dotyczące ewentualnego połączenia, które może pomóc obu podmiotom wyjść z tymczasowych kłopotów i zbudować silny bank z rozwiniętym modelem bankowości dla małych i średnich firm.

Plan naprawy i ochrony kapitału jest bezpośrednią konsekwencją odpisów i rezerw zaraportowanych 17 sierpnia 2018 r. Odnotowano wtedy jednorazowy ujemny bilans w wysokości 55 mln złotych z tytułu dystrybucji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Dodatkowo wpisano do strat odpis na utratę wartości należności faktoringowych w spółce zależnej, który obciąża wynik skonsolidowany brutto kwotą 26 mln zł.

Po konsultacjach, dodatkowym elementem zaproponowanego planu ochrony kapitału stała się emisja akcji w kwocie 50 mln zł gwarantowana przez Leszka Czarneckiego. Emisja akcji jest wstępnie planowana w I półroczu 2019 r. Konsekwencją wdrożenia planu jest zawieszenie płatności podatku od aktywów, który w 2017 r. wyniósł dla Grupy Idea Bank 60,2 mln zł.

Wyniki finansowe Idea Banku w I półroczu

Wyniki Idea Banku w I półroczu 2018 r. są na niewielkim plusie skąd więc deficyt w wysokości 400 mln złotych w II kwartale?  Nowy zarząd banku porządkuje nierentowne działania banku w zeszłych latach. Pozbywa się produktów przynoszących stratę, aby przygotować bank do fuzji z Getin Noble Bank. Całkowita sprzedaż kredytowa grupy zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale wyniosła powyżej 2 mld zł.

O tym, czy działania nowego zarządu są skuteczne przekonamy się 20 listopada. To wtedy zarząd przedstawi wyniki z III kwartału tego roku i powinniśmy dowiedzieć się czy nowy model biznesowy zadziałał i bank wyszedł na prostą. Przygotowując tym samym podmiot do fuzji z Getinem.