– Kluczowe jest zasilanie hurtowni właściwymi danymi, analiza ruchu w wybranych lokalizacjach oraz właściwe wzbogacanie wiedzy danymi pochodzącymi z zewnętrznych źródeł. W naszych danych tkwi ogromny potencjał biznesowy. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych, takich jak Microsoft Power BI, pozwala nam jeszcze lepiej dopasować się do zmieniających się potrzeb naszych klientów i wychodzić naprzeciwko ich oczekiwaniom – mówi Andrzej Grochowalski, CIO w firmie InPost.

Chmura Microsoft Azure w działalności InPost

– Migracja do chmury to naturalny proces w przypadku dynamicznego biznesu. Zastosowanie rozwiązań chmurowych (niezależnie od dostawcy) pozwala na szybkie dostosowanie się do zmieniającego rynku i przejście przez wzmożoną falę ruchu, który należy obsłużyć. Powodów dla których musimy się skalować jest wiele – choćby czas pandemii, Spowodował on znaczny wzrost sprzedaży w sektorze e-commerce, co negatywnie odbiło się na biznesach opartych o archaiczne rozwiązania niemożliwe do szybkiego skalowania – komentuje Karol Wojciechowski, Software Architect w Tpay.

– Poza praktycznie nieskończonymi możliwościami skalowania naszej aplikacji i szerokiego wachlarza gotowych usług, które można “wziąć z półki” w ramach chmury należy pamiętać o możliwości rozwoju swojego biznesu w niemożliwy dotąd sposób – mam tu na myśli hurtownie i jeziora danych, możliwość wynajęcia mocy obliczeniowej procesorów GPU, czy szerokiej gamy usług z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego – dodaje.

Technologie chmurowe wykorzystywane w InPost pozwalają nie tylko na analizowanie historii, ale także na bieżące reagowanie na niepokojące tendencje, takie jak spadek przychodów w danej linii biznesowej, zmniejszenie liczby przesyłek u kluczowego klienta lub w kluczowym kanale.

Analityka sięga poziomu poszczególnych przesyłek, co pozwala lepiej zrozumieć, co stoi za liczbami, raportowanymi na koniec miesiąca. Wreszcie, hurtownia danych umożliwia planowanie przyszłości poprzez dostarczanie danych do budowania modeli prognostycznych.

W kontekście działalności InPostu warto przypomnieć o ostatnim zawarciu wiążącej umowy nabycia 100% we francuskim Mondial Relay. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca drugiego kwartału 2021 roku i pozwoli spółce na rozszerzenie działalności we Francji.