InPost niedawno zaprezentował wyniki finansowe za drugi kwartał 2021 roku. Spółka w tym okresie zanotowała wzrost przychodów o 97,8% do poziomu 1 696,5 mln zł. Pomimo presji inflacyjnej skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 41% do 511 mln złotych. Teraz firma przedstawiła sprawozdanie na temat zobowiązań odprowadzanych przez jej polski oddział do budżetu państwa.

InPost największym płatnikiem CIT w branży kurierskiej

Rafał Brzoska, prezes InPost podkreśla, że spółka jest największym płatnikiem wśród firm logistycznych działających nad Wisłą. Wartość podatku dochodowego zapłacona przez InPost w Polsce za 2021 rok jest niemal dwukrotnie wyższa od kwoty, jaką firma odprowadziła w 2020 roku.

– Wartość podatku dochodowego za ubiegły rok, jaki odprowadziliśmy do Skarbu Państwa, była wyższa o ponad 60 mln zł niż kwota wpłacona przez wszystkie pozostałe firmy z naszej branży w ubiegłym roku. Te firmy to światowi giganci, obecni w Polsce od lat i płacący śladowe podatki od prowadzonej w Polsce działalności, na poziomie ułamka procentów przychodu, mimo że na poziomie swoim narodowym, w krajach pochodzenia, płacą miliardy EUR podatku – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

Szef InPost udzielił także wypowiedzi na temat rządowego projektu wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.

– Tym bardziej trudno mi uwierzyć w doniesienia dotyczące rządowych planów odnośnie podatku od nadmiarowych zysków, że ich intencją jest obniżanie konkurencyjności polskich przedsiębiorców, którzy są fundamentem polskiej gospodarki. Wierzę także w mądrość polskiego rządu, gdyż taki podatek jeszcze bardziej obciążałby rodzime firmy, które podatki płacą w Polsce, a premiowałby te, które zysków w Polsce nie pokazują i podatków w Polsce nie płacą lub płaca je na minimalnym poziomie – komentuje Rafał Brzoska.