Od początku lipca do końca września liczba aktywnych użytkowników aplikacji bankowych wzrosła o prawie 6%. Oznacza to, że w Q3 z bankowości mobilnej korzystało o ponad 750 tys. osób więcej niż we wcześniejszym kwartale. Z kolei w ujęciu rocznym wzrost ten wynosi około 31%. To bez wątpienia efekt pandemii.

Wciąż rośnie liczba klientów mobile only

Już 7 mln klientów to użytkownicy, którzy nie logują się do serwisów transakcyjnych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Dla porównania w II kwartale 2020 klientów mobile only było nieco ponad 6,5 mln, co daje wzrost o około 500 tys. kwartał do kwartału. Obecnie tacy użytkownicy stanowią już 52% wszystkich klientów bankowości mobilnej i to oni przede wszystkim odpowiadają za wzrost liczby osób bankujących na smartfonach.

Sumarycznie, na koniec III kwartału aktywnych było natomiast 13,69 mln klientów bankowości mobilnej, a liczba wszystkich aktywnych klientów bankowości internetowej osiągnęła 19,45 mln., przy blisko 38 mln wszystkich umów bankowości elektronicznej wśród klientów indywidualnych. W obu kategoriach również odnotowano wzrosty – odpowiednio na poziomie 1,87% i 1,06% w ujęciu kwartalnym – czytamy w komunikacie ZBP.

Z danych zebranych w raporcie NetBank wynika, że w III kwartale liczba klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorców posiadających dostęp  do bankowości internetowej utrzymała się na poziomie 3 milionów. Odnotowano tylko symboliczny przyrost w tej kategorii na poziomie 0,73% więcej w odniesieniu do kwartału II. 1,94 miliona klientów z segmentu MSP aktywnie korzysta  z bankowości elektronicznej. Wzrost aktywnych klientów wyniósł 1,04% w stosunku do II kwartału 2020 roku – wyjaśnia ZBP.

/RT