W systemie Elixir rozliczono łącznie 185 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 707,98 mld zł. W tym samym okresie w 2022 r. rozliczono 181,4 mln transakcji o łącznej wartości 670,12 mld zł. W ujęciu rocznym w czerwcu br. liczba transakcji zwiększyła się o 2 proc., a ich wartość o 6 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 12 czerwca – było to 14,67 mln transakcji o wartości 35,3 mld zł.

Łącznie w II kw. 2023 r. w systemie Elixir zrealizowano 555,79 mln transakcji o wartości 2,11 bln zł. W porównaniu z II kw. 2022 r. liczba transakcji wzrosła o 1 proc., a wartość o 6 proc.

Przelewy ekspresowe rosną jak na drożdżach

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy użytkownikami systemu BLIK), w czerwcu br. zrealizowano 30,81 mln transakcji o wartości 16,7 mld zł. Dla porównania, w czerwcu 2022 r. rozliczono 19,47 mln transakcji o wartości 12,57 mld zł.

Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do czerwca 2022 r. wzrosła o 58 proc., a wartość o 33 proc. Najwyższą dzienną liczbę transakcji odnotowano w tym miesiącu 1 czerwca – tego dnia przetworzono 1,48 mln przelewów natychmiastowych o wartości

W II kw. 2023 r. w systemie Express Elixir zrealizowano łącznie 87,85 mln transakcji o wartości 48,18 mld zł. W stosunku do II kw. 2022 r. liczba transakcji wzrosła o 62 proc., a wartość o 34 proc. Warto przypomnieć, że na początku lipca przelewy Express Elixir udostępnił fintech Revolut.

Z kolei w systemie Euro Elixir w czerwcu 2023 r. rozliczono 4,47 mln komunikatów o wartości 30,64 mld euro. W  analogicznym miesiącu 2022 r. rozliczono 4,1 mln transakcji o łącznej wartości 30,53 mld euro. Rok do roku liczba transakcji wzrosła o 9 proc., a ich wartość o 0,4 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 5 czerwca – system przetworzył 241,54 tys. transakcji o łącznej wartości 1,43 mld euro.

W ciągu II kw. 2023 r. w systemie Euro Elixir zrealizowano łącznie 13,02 mln transakcji o wartości 89,56 mld euro. Wobec analogicznego okresu 2022 r. liczba transakcji wzrosła o 8 proc., a wartość o 2 proc.