Organizacje mają dziś znacznie większy wpływ w oddziaływaniu na społeczeństwo. Branża modowa kreuje trendy w sposobie ubierania się, natomiast działania podejmowane przez koncerny spożywcze kształtują nawyki żywieniowe czy sposób w jaki robione są zakupy. Posiadając w swoim ręku tak wielkie możliwości, firmy są jednocześnie zobowiązane do prowadzenia biznesu w odpowiedzialny społecznie sposób. W tym miejscu warto postawić pytanie, jaką rolę powinna odgrywać w tym procesie branża public relations. Wykorzystywane narzędzia oraz zasady etyczne, którymi na co dzień kierują się specjaliści do spraw komunikacji dają im bardzo dużo możliwości.

Fintek.pl jest patronem medialnym Kongresu Public Relations 2020.

CSR wychodzi z cienia, czyli wyzwania biznesu w działalności społecznej

Według badania przeprowadzonego w 2019 r. przez Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW oraz Exacto Sp. z o.o. wśród agencji PR, 15,2% z nich deklaruje, że zajmuje się w swojej działalności realizacją projektów CSR. Ta gałąź jest na tyle istotna dla branży, że podczas badania wykonanego podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations obszar CSR został wskazany jako ten, wokół którego specjaliści chcą pogłębiać swoją wiedzę.

– W ostatnich latach obserwujemy trend, w którym społeczeństwo zaczyna na nowo krytycznie patrzeć na kwestie bezrefleksyjnego konsumpcjonizmu i eksploatację dóbr naturalnych. Rośnie w nas świadomość ekologiczna, społeczna odpowiedzialność za wspólne dobro i zrównoważony rozwój. To, w jaki sposób organizacje wykorzystają szanse na rozwój w oparciu o poszanowanie środowiska oraz społecznych oczekiwań, będzie miało wpływ na ich funkcjonowanie na rynku – mówi dr hab. prof. UW. Dariusz Tworzydło, organizator Kongresu PR.

 O wyzwaniach CSR XXI wieku oraz realnie odpowiedzialnej ekologii będą rozmawiać goście XX Kongresu Profesjonalistów Public Relations. Drugi dzień wydarzenia w całości zostanie poświęcony tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu. W roli ekspertów wystąpią m.in. Monika Kulik, Ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, ORANGE Polska, Grzegorz Szczepański, Prezes Zarządu, Związek Firm Public Relations, Małgorzata Mejer, PR Manager at Procter & Gamble, Edyta Krysiuk-Kowalczyk, Quality and Sustainability Director for Poland and Denmark at Danone Waters, Arkadiusz Mierzwa, Head of Communications, Jeronimo Martins Polska.

Kongres Public Relations 2020 zbliża się wielkimi krokami

Obecnie, mimo coraz większej świadomości społecznej, nadal dostrzegalna jest potrzeba rzetelnej edukacji w takich obszarach, jak np. ekologia, wykluczenie społeczne czy przeciwdziałanie ubóstwu. To obszary, w których wyzwaniem, ale i szansą jest zaangażowanie się firm i organizacji w działania CSR spójne z przyjętą strategią funkcjonowania przedsiębiorstwa, co spotyka się z dużym uznaniem konsumentów. Z badań Cone Communications – amerykańskiej agencji PR i marketingowej –– wynika, że 87% konsumentów jest bardziej skłonnych kupić dany produkt lub skorzystać z usług firmy, która prowadzi odpowiedzialny CSR.

Po tej samej stronie barykady znalazło się również 76% ankietowanych, którzy wskazali, że odmówiliby prowadzenia interesów z firmą, której CSR jest niespójny z jej działaniami. Ma to swoje odzwierciedlenie w przyjętych przez organizacje planach. 40% firm przebadanych w 2018 r. przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą zadeklarowało, że posiada długofalową strategię CSR, zaś 21% z nich roczny lub dwuletni plan działań CSR.

W ostatnich latach w działaniach CSR coraz mocniej wybija się temat ekologii, co jest spójne z oczekiwaniami konsumentów. Aż 79% nich uważa, że ludzie powinni być zachęcani przez korporacje do działań proekologicznych (na podstawie badania  firmy Mintel z 2018 r.).

Zapraszamy do udziału w jubileuszowym, XX Kongresie Profesjonalistów Public Relations. Zgłoszenia na wydarzenie przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie www.kongresprofesjonalistow.pl w zakładce zgłoszenia. Na stronie dostępny jest również szczegółowy harmonogram wydarzenia oraz pełna lista prelegentów.