Redaktor naczelny:

Łukasz Piechowiak

lukasz.piechowiak@fintek.pl

+48 693 347 520

Marketing/PR/Reklama:

Michał Dąbrowski

m.dabrowski@klangmedia.pl

+48 728 115 660

Adres:

ul.Prosta 68

00-838 Warszawa