Po ustaleniu zakresu współpracy z doradcą bankowym z Centrum Biznesowego MŚP lub z Centrum Korporacyjnego (numery telefonów placówek znajdują się na stronie internetowej banku), klient otrzymuje e-mailem indywidualny link do weryfikacji na selfie.

Konto na selfie dla firm w Banku Pekao

Bank Pekao wyjaśnia, że proces ten trwa nie więcej niż 3 minuty i żeby go przejść, wystarczy podążać za prostymi poleceniami wyświetlanymi na ekranie komputera, tabletu czy komórki. Po poprawnej weryfikacji następuje zawarcie umowy w bankowości elektronicznej PekaoBiznes24. Odbywa się to w pełni elektronicznie, przy użyciu kodów SMS. Korzystanie z rachunków możliwe jest od razu po zawarciu umowy, a nawiązanie relacji może nastąpić w ciągu jednego dnia.

Produkty dostępne w ramach zdalnego nawiązania relacji to rachunki bieżące, pomocnicze oraz bankowość elektroniczna PekaoBiznes24. Dla rachunków założonych w ten sposób obowiązują limity transakcyjne określone w regulaminie i umówię rachunku. Zniesienie limitów oraz ograniczeń w zakresie dostępnych produktów następuje z chwilą, gdy przynajmniej jeden przedstawiciel klienta zostanie zweryfikowany osobiście przez pracownika banku.

Otwarcie rachunków w sposób zdalny jest szybkie i wygodne, doradca przeprowadza potencjalnego klienta przez cały proces krok po kroku, poczynając od weryfikacji na selfie, a na zawarciu umowy SMS-em kończąc – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.