Licencje Małej Instytucji Płatniczej wydawane są od września 2018 roku. Od tego czasu KNF wpisał do rejestru 92 spółki. Tylko w lutym 2021 roku status MIP uzyskały 4 spółki – Actidulo, WSM, Oney Services oraz WBTCB.PL. W styczniu licencję MIP otrzymała jedna spółka – Partneria.

Rekordowo obfitym w licencje MIP miesiącem był październik 2020 roku – wówczas do rejestru wpisano 16 spółek.

Będzie trudniej o status MIP

Wiele wskazuje na to, że do wydania setnej licencji dojdzie jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku. Obecnie okres rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru MIP wynosi od 2 do 5 miesięcy. Jednak w niedalekiej przyszłości może być trudnej – obecnie procedowane są zmiany legislacyjne, które nakładają na spółki starające się o licencje MIP nowe wymogi m.in. w zakresie przekazywania informacji o procedurach AML, ale też o działalności głównej przedsiębiorstwa.

Oczywiste jest bowiem, że status MIP zwykle ma charakter działalności dodatkowej, wspomagającej aktywność firmy w sektorze usług płatniczych. Prawdopodobnie wydłuży to czas starania się o licencję do ok. 6 miesięcy.

/LP