W ramach współpracy, w wybranych centrach medycznych, spółka wdroży pilotażowo swoje rozwiązanie medycyny cyfrowej do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz zarządzania procesem leczenia. W zakresie pilotażu wybranym pracownikom i pacjentom będą wykonywane regularne, zdalne pomiary i badania z zakresu kardiologii, medycyny wewnętrznej, diabetologii i medycyny rodzinnej.

Kilka tygodni temu Medicover informował o rozpoczęciu testów rozwiązań z zakresu telediagnostyki. Pozwoli to firmie na włączenie tych najbardziej przydatnych do swojej działalności z zakresu zdalnej opieki nad pacjentem.

Medicover Polska łączy siły z MedApp

CarnaLife System to platforma medycyny cyfrowej, która umożliwia lekarzowi zdalną ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z różnymi schorzeniami oraz przeprowadzanie telekonsultacji. Z aplikacją powiązanych jest prawie 20 typów urządzeń, które pozwalają na monitoring stanu zdrowia w dowolnym miejscu i czasie. W zależności od wskazań medycznych pacjenci mierzą m.in.: stężenie glukozy we krwi, ciśnienie tętnicze, wykonują badanie EKG, pomiar temperatury, pulsoksymetrię, itp.

Jeśli zostaną zarejestrowane nieprawidłowe wyniki, system poinformuje lekarza, który może zalecić wizytę lub zdalną konsultację z pacjentem. Platforma umożliwia także zbieranie danych dotyczących samopoczucia oraz innych parametrów związanych z monitoringiem  stanu zdrowia.

W ramach podpisanej umowy, MedApp dostarczy system do wybranych warszawskich placówek firmy Medicover, gdzie chętnym pracownikom i pacjentom będą wykonywane regularne pomiary. Opieką zostaną objęte przede wszystkim osoby chorujące przewlekle, dotknięte chorobami cywilizacyjnymi – cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, otyłością lub nadwagą, zaburzeniami rytmu serca oraz kobiety w ciąży z rozpoznaną cukrzycą ciążową.

Strony zgadzają się na co najmniej 3-miesięczny czas trwania pilotażu. Jego powodzenie zależy m.in. od liczby pacjentów zainteresowanych korzystaniem z urządzeń i aplikacji CarnaLife System w systemie opieki medycznej, jakościowej oceny personelu medycznego i względów biznesowych.