mojeID umożliwia w sposób zdalny, przez Internet, potwierdzenie tożsamości, dzięki czemu jej użytkownicy uzyskują dostęp do usług świadczonych online przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną. Usługa pozwala pacjentowi uwierzytelnić się w portalu Centrum Medycznego Damiana Holding, potwierdzając jego tożsamość.

Weryfikacja tożsamości odbywa się w oparciu o dane, które zostały wcześniej zweryfikowane przez zaufany podmiot – dostawcę tożsamości (obecnie taką rolę pełnią banki). Korzystanie z tej metody uwierzytelnienia, opartej o bankowość internetową, umożliwia całkowicie zdalną realizację formalności, które dotychczas wymagały osobistego potwierdzenia danych klienta w placówce Centrum Medycznego.

Telemedycyna to dzisiaj standard

– W aktualnej rzeczywistości zdalne udzielanie porad medycznych staje się standardem. Dzięki telemedycynie pacjenci mają możliwość skorzystania z porad lekarskich w bezpieczny sposób (czat, telefon, wideorozmowa). Jako druga firma na rynku medycznym zdecydowaliśmy się wdrożyć rozwiązanie usługi mojeID, które pozwoli pacjentom z całej Polski na bezpieczny dostęp do telemedycyny – mówi Urszula Przybył, Dyrektor Działu Obsługi Klienta, Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.
Pandemia pokazała, jak ważna dla użytkowników jest cyfrowa tożsamość i możliwość zdalnego uwierzytelnienia. Zarówno dostawcy usług, jak i dostawcy tożsamości nadali priorytety projektom służącym rozwijaniu usług online. Szczególnym przykładem jest sektor medyczny, gdzie niezbędny jest najwyższy poziom ochrony danych.

– Znaczenie usług świadczonych zdalnie, także w obszarze usług medycznych, systematycznie rośnie. Ostatni okres potwierdził, jak ważnym elementem usług świadczonych online jest możliwość wiarygodnego uwierzytelnienia użytkownika. Usługi medyczne to przede wszystkim informacja o najbardziej wrażliwych danych o pacjencie. Dlatego kwestią krytyczną jest bezpieczeństwo i ochrona dostępu do naszej tożsamości. Usługa mojeID zapewnia zarówno najwyższy poziom bezpieczeństwa, jak i wygodę dla klienta. Cieszymy się, że klienci Centrum Medycznego Damiana dołączają do coraz szerszej grupy użytkowników mojeID – mówi Wojciech Pantkowski, wiceprezes Zarządu KIR.

Pacjenci sieci Centrum Medycznego Damiana Holding mogą korzystać z mojeID, aby potwierdzać swoją tożsamość online, a tym samym otrzymać dostęp do portalu pacjenta.

/Informacja prasowa