Rewolucja AI

Każdy, kto śledzi wydarzenia biznesowe, wskazuje na pierwszym miejscu przyspieszenie AI potwierdzone faktem, że ChatGPT4 w zaledwie 8 tygodni pozyskał 100 mln użytkowników na świecie. W odniesieniu do internetu, któremu taka adopcja zajęła 7 lat, czy nawet TikToka- 8 miesięcy, to kosmiczne tempo. Potwierdza ono jeszcze jedno nowe zjawisko- technologia stała się narzędziem w rękach przeciętnego użytkownika, podczas, gdy wcześniej zajmowali się nią głównie programiści i developerzy. Na pierwszy plan wysuwa się więc szereg szans i zagrożeń, głównie w obszarze etyki czy cyberbezpieczeństwa, nad którymi pracuje Unia Europejska, najbardziej dzisiaj zdecydowana nawet na ramowe zasady wykorzystania AI w przeciwieństwie do reszty świata.

Przywództwo w świecie BANI

Kolejnym zaskoczeniem było nagłe odejście Samuela Altmana z Open AI i równie szybki jego powrót. Odnosząc to do innego super znanego człowieka świata technologii, Steva Jobsa, który wrócił do Appla po niemal 12 latach, ruch Open AI z przywróceniem do roli CEO, można uznać za szybki niczym prędkość światła. To kolejny argument dla zwolenników świata BANI- (Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible), naszej rzeczywistości, w której kryzy goni kryzys i trudno jest przewidzieć przyszłość. Wiele scenariuszy wdrażamy w sposób pionierski, a na konferencjach dla liderek i liderów przywołujemy przykłady decyzji i wyborów z poziomu ‘growth minsdet’, czego przykładem jest wdrożenie 6-godzinnego dnia pracy w firmie TradeDoubler w Polsce, zanim to stało się modne na rynku czy wymuszone zastąpieniem części naszej pracy przez AI.

Praca hybrydowa i neuroróżnorodne firmy

Ciekawe tematy z rynku pracy? Są liderzy, którzy wciąż zastanawiają się, jak przyciągnąć pracowników do biura i jeśli robią to zbyt nachalnie, osiągają wręcz odwrotny efekt. Tymczasem praca hybrydowa, czyli połączenie pracy zdalnej z pracą z biura, już z nami pozostanie. W różnych modelach i proporcjach, zgodnie z zasadą „there is no-one-fits-all”, co oznacza różne scenariusze w oparciu o kulturę firmy, rodzaj pracy, stanowisko. Czasami w jednej firmie działają 2-3 różne modele pracy i gwarantuję, że można to pogodzić i mieć zadowolonych pracowników, zwłaszcza dbając o 4 C opisane w raporcie Instytutu Gallupa (Connection, Collaboration, Creativity, Culture). Praca hybrydowa, w tym praca zdalna jest więc dzisiaj modelem pracy i zestawem dobrych kompetencji, a dla pracowników- prawem, a nie- benefitem. Tym ostatnim powszechnie staje się czas. Czas na życie, na rozwój, na wolontariat, dla najbliższych. Temu trendowi warto się przyglądać i dbać o warunki umożliwiające pracownikom produktywność i dobre warunki pracy w biurze, w czym pomaga coraz bardziej neuronauka. Neuroróżnorodne miejsca pracy stają się dzisiaj benchmarkiem, również w zakresie edukacji i dostosowania rozwiązań dla pracowników neuroatypowych.

Trendy 2024+ human capital i więcej

W mega trendach jak w lustrze

Co roku prowadzę warsztaty z liderami, analizując mega trendy w 4 obszarach: technologie, biznes, trendy społeczne i human capital. Dyskutujemy o ich praktycznym wpływie na naszą rzeczywistości (np. big data, cyberbezpieczeństwo, social influencers czy demografia) i wybieramy te, które będą miały pozytywny lub negatywny wpływ na konkretną organizację. Warto wykonać takie ćwiczenie, to bardzo rozszerza perspektywę i pozwala dostosować strategię do zmieniającego się świata, a poza tym redukować kryzysy i pożary, gdy w pewnym stopniu jesteśmy przygotowani na przyszłość.

Kultura wciąż zjada strategię na śniadanie

Tutaj się nic nie zmieniło („Kultura zjada strategię na śniadanie” Peter Drucker), a wręcz kultura organizacyjna nabiera większego znaczenia. Jeśli chcemy być firmą innowacyjną, zwinną, musimy się przygotować na większą adhokrację, oddać decyzyjność niższym szczeblom i zaplanować sesję uczenia się na błędach. W sercu kultury, jak tłumaczy dr Yemisi Bolande-Ogunfodun, leży także kwestia wartości podstawowych. Kultura i wartości dzisiaj wymagają redefinicji, a praca nad tym w całej organizacji dodaje tlenu w firmie. Cały proces można zakończyć napisaniem własnego Culture Booka, jak zrobiły to już firmy duże- np. Netflix czy mniejsze, warte obserwowania- np. Netguru.

42% pracowników odczuje zmianę kompetencji

Do 2025 roku 42% kluczowych kompetencji ulegnie zmianie, co drugi pracownik będzie musiał się przekwalifikować- tak głosi raport Światowego Forum Ekonomicznego. Rola upskillingu- podnoszenia już posiadanych kompetencji oraz reskillingu- przekwalifikowania się do nowej roli, będzie coraz bardziej potrzebna do zachowania konkurencyjności naszych firm na rynku. Co więcej, organizacje takie jak Orange Polska, wprowadzają innowacyjny model: skill- based organization, w której pracownicy i partnerzy rozwijają umiejętności, konkretne i praktyczne, również te nie związane z pracą, a nie- role. Firma wprowadziła technologię, przypominającą wewnętrzny LinkedIn, która umożliwia 13 tysiącom użytkownikom dokonanie samooceny umiejętności i zmapowania ich do wykorzystania w projektach, rekrutacjach wewnętrznych, ścieżkach rozwojowych czy zadaniach specjalnych. Jak przeprowadzić reskilling- to powszechne wyzwanie na rynku, na które odpowiada w swoich raportach i ebookach edukacyjnych firma Future Collars.

Zwinność, czyli agilefulness

Od liderów wymagamy dzisiaj znacznie więcej niż w przeszłości. Ich „baterie energetyczne” na wyczerpaniu, jak pokazują badania polskiej firmy Human Power. Aby poradzić sobie z wyzwaniami dzisiejszego świata, łączymy 3 rodzaje zwinności, która zapewnia odporność: zwinność emocjonalną, intelektualną i fizyczną. Gdy brakuje jednego z ogniw, nasz organizm zaczyna to wcześniej niż później odczuwać. Odkładający się stres wywołuje napięcia w ciele, a te wpływają na nasz spadek koncentracji. Rosnącym trendem jest świadomość i praktyki łączenia nawet małych nawyków, które pozwalają nam dbać o te trzy wspomniane obszary. Warto dbać o taktyki i techniki radzenie sobie ze stresem, co pokazują pozytywne reakcje uczestników turbo szkoleń: Self.Leadership.In crisi, które prowadzą wraz ze współmoderatorką dla liderów z Polski czy Ukrainy.

Technologie zmieniają role, również role CEO

Trendy z 2023 nadal są aktualne, nasz świat ma wciąż- choć nielinearną- ciągłość, zwracam uwagę na wciąż rozwijającą się sztuczna inteligencję. Rok 2024 będzie dla nas wszystkich testem, od roli CEO po rolę operatora wózka czy księgową. Jeden z moich rozmówców podcastów: Leaders. What’s next? nagrywanych w studio Voice House Jarosława Kuźniara, będąc w roli CEO stwierdził, że jego rola już się drastycznie zmieniła – czuje się jak wewnętrzny influencer, który gro czasu spędza dzisiaj prowadząc dialog z pracownikami, zadając im właściwe pytania, podczas, gdy kiedyś od razu sam na nie dawał odpowiedzi.

Pełna równość szans

Ostatni mega trend, na który warto zwrócić uwagę w 2024, to pełna różnorodność, inkluzywność, prowadząca do równości szans. Tego oczekują młode pokolenia i wielu świadomych pracowników, niezależnie do wieku. Autentyczne i skuteczne działania w tym zakresie istotnie wpłyną na konkrecyjność firm na rynku pracy. W 2025 na rynek wchodzi dyrektywa unijna wyznaczająca procent kobiet w radach nadzorczych i zarządach spółek notowanych na giełdzie, a to wywoła ruch w planach sukcesji i rekrutacjach w wielu firmach. Dla 91% kobiet, uczestniczek badania w Polsce ich awanse i rozwój zawodowy są ważne, jak pokazuje raport Club 30%.

Badania wielu firm konsultingowych, takich jak Boston Consulting Group czy McKinsey, od lat wskazują, że zróżnicowane zespoły (nie tylko pod względem różnorodnych płci) są bardziej produktywne, kreatywne, zaangażowane. Gotowe, aby konkurować ze sztuczną inteligencją, albo odpowiednio wkomponować ją do ekosystemu firmy, czyli wygrać na rynku przyszłości.