Konto Mieszkaniowe mogą założyć osoby, które w dniu zawarcia umowy prowadzenia rachunku mają co najmniej 13 lat i nie ukończyły 45 lat oraz nie są właścicielami mieszkania lub domu. Może być ono prowadzone maksymalnie przez 10 lat. Od dnia startu oferty na każdym założonym Koncie Mieszkaniowym będzie obowiązywało promocyjne oprocentowanie 5,0% przez 6 miesięcy od dnia otwarcia rachunku – z tej promocji będzie można skorzystać do 31 października 2023 roku.

Pierwsze na rynku Konto Mieszkaniowe w Banku Pekao

Klient, który założy ten produkt musi regularnie, co miesiąc, odkładać na nim kwoty mieszczące się w przedziale od 500 zł do 2 tys. zł. Co ważne, w ciągu roku kalendarzowego dopuszczalny jest brak jednej wpłaty na konto w dowolnie wybranym miesiącu. Bank Pekao będzie comiesięcznie dopisywał do salda odsetki brutto bez naliczania i pobierania podatku dochodowego, jak to wygląda w przypadku standardowych kont oszczędnościowych czy lokat terminowych.

Dodatkowym bonusem dla klientów, dostępnym wyłącznie na Koncie Mieszkaniowym, jest naliczana za każdy rok oszczędzania premia mieszkaniowa, wypłacana z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Wskaźnik premii mieszkaniowej przyjmowany do przeliczeń w każdym kolejnym roku jest zależny od wysokości inflacji lub wzrostu uśrednionej ceny m2 mieszkania w ubiegłym roku – wybierana jest wyższa wartość.

Takie rozwiązanie zabezpiecza środki klienta wpłacane na Konto Mieszkaniowe przed utratą wartości w dłuższym terminie. Ważne jest to, że klient może otrzymać naliczoną już kwotę premii wyłącznie w przypadku dokonania przelewu środków z Konta Mieszkaniowego na zakup pierwszego mieszkania lub domu. W innych przypadkach premia nie będzie wypłacana – czytamy w komunikacie.