Nowe rozwiązanie umożliwia kontrolowanie zagranicznych płatności na bieżąco, w tym uzyskanie informacji o dokładnej dacie i godzinie zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Usługa jest dostępna dla 21 walut, w których Bank Pekao prowadzi rozliczenia oraz trybów realizacji przelewów opartych na systemie SWIFT (zwykły, pilny, ekspres i TARGET2).

Śledź status przelewów zagranicznych w SWIFT GPI

SWIFT GPI (global payments innovation), to rozwiązanie do realizacji przelewów walutowych, które zwiększa szybkość i bezpieczeństwo płatności międzynarodowych, gwarantuje niezmienność danych przelewu (np. datę waluty – dzień, w którym następuje wpływ lub wypływ środków z rachunku), a także pełną transparentność opłat, prowizji oraz kursów walutowych zastosowanych przez banki pośredniczące – czytamy w komunikacie Banku Pekao.

Usługę można aktywować w PekaoBiznes24. Wystarczy złożyć wniosek o prezentację statusów SWIFT GPI. Jest on procesowany automatycznie, a statusy przelewów dostępne są natychmiast po uruchomieniu usługi.

Rozwój funkcjonalności cyfrowych banku, których przykładem jest m.in. śledzenie przelewów w standardzie SWIFT GPI czy realizacja firmowych przelewów na telefon indywidualnych odbiorców, to jeden z kluczowych celów Banku Pekao, uwzględniony w ostatnio zaprezentowanej strategii na lata 2021-2024.