W ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku liczba dokumentów podpisanych w ten sposób w Banku BNP Paribas przekroczyła 270 tys. i zbliżyła się do wyniku za cały ubiegły rok. Skuteczność tego rozwiązania została wyróżniona w tegorocznej edycji konkursu TechnoBiznes, organizowanego przez „Gazetę Bankową”.

Podpis Autenti ogranicza zużycie papieru

– Elektroniczny podpis Autenti to rozwiązanie, którego potencjał dostrzegliśmy inwestując w ten startup. Nowe technologie są nie tylko wygodne, ale także pozwalają ograniczać wpływ działalności banku na środowisko zgodnie z naszą Strategią CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Konsekwentne wdrażanie elektronicznego podpisu w kolejnych obszarach – zarówno w relacjach z Klientami, jak i w procesach wewnętrznych – oraz rosnąca popularność tego rozwiązania przynoszą wymierne efekty – mówi Michał Miszułowicz, dyrektor ds. Współpracy z Sektorem Innowacji w Banku BNP Paribas.

Ponad 270 tysięcy dokumentów podpisanych elektronicznie

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku w Banku BNP Paribas podpisano 271 tys. dokumentów bez wykorzystania papieru, podczas gdy w całym 2020 roku było ich ponad 290 tys. W ciągu trzech lat bank zmniejszył zużycie papieru o 2 mln kartek. W samym 2021 roku, od stycznia do maja, zaoszczędził ponad 650 tys. kartek.

Biorąc pod uwagę średni koszt środowiskowy jednej ryzy papieru, obejmujący jej produkcję i cały cykl życia, oznacza to ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 2,7 tony.

W ostatnich miesiącach Bank BNP Paribas wdrożył nowe cyfrowe rozwiązania, które przełożyły się na ten wynik. Klienci korporacyjni, SME oraz dział zakupów mają możliwość kwalifikowanej weryfikacji podpisów online z poziomu platformy Autenti.

Zwiększyła się także liczba dokumentów podpisywanych na platformie przy użyciu obu dostępnych formatów e-podpisu. Skokowy wzrost popularności tego rozwiązania widać chociażby w przypadku umów Auto Leasing dla Klientów Personal Finance.

Leasing i kredyty dzięki podpisowi elektronicznemu

E-podpisem w Auto Leasing, podpisano ponad 450 dokumentów od maja do grudnia ubiegłego roku, a w samym tylko maju 2021 roku użyto go prawie 2 tys. razy. E-podpis jest także stosowany w procesach wewnętrznych. Jednorazowe podpisy kwalifikowane, wydawane zdalnie są wykorzystywane przez departament HR banku. W pierwszej kolejności zostały wdrożone w rekrutacji podwykonawców, używają ich również pracownicy etatowi, np. przy zawieraniu umów pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Klienci również doceniają odejście od papieru – po wdrożeniu procesu wpłat i wypłat gotówki w formule paperless, w lipcu 2020 roku osiągnęliśmy średni miesięczny wolumen takich dyspozycji na poziomie blisko 30 tysięcy. Jest to doskonały przykład, że właściwie każdy dokument można skutecznie przenieść do świata cyfrowego.

Bank stale rozszerza katalog procesów, w których będzie można podpisywać dokumenty elektronicznie. W ramach polityki paperless bank prowadzi aktualnie szerokie działania optymalizacji procesów najbardziej papierochłonnych. W tej formule planuje umożliwić m.in. obsługę kredytów udzielanych w ramach programu Czyste Powietrze.