Nowe rozwiązanie umożliwia wprowadzenie zmian między innymi w danych osobowych, danych kontaktowych, czy adresie zamieszkania i korespondencyjnym. Klient chcąc zaktualizować te informacje nie musi już składać odręcznego podpisu na papierowych dokumentach. Wystarczy telefon komórkowy. W ten sposób możliwa będzie także zmiana wybranych ustawień w Pekao24 – metody autoryzacji oraz limitów transakcyjnych.

Mobilne akceptacje w oddziałach Banku Pekao

Składając dyspozycję w oddziale Banku Pekao klient zostanie poproszony o wybór metody autoryzacji. Użytkownicy bankowości mobilnej będą mogli zaakceptować zmiany przy pomocy aplikacji PeoPay, a pozostali za pomocą kodu SMS. Rozwiązanie jest całkowicie darmowe i dostępne dla wszystkich klientów banku. Metoda ta jest również całkowicie bezpieczna. Wkrótce klienci Banku Pekao będą mogli autoryzować w ten sposób kolejne dyspozycje.

– Odejście od papierowych dokumentów i składania odręcznych podpisów jest dzisiaj czymś całkowicie naturalnym. Zarówno dla klientów, jak i doradców jest to duża oszczędność czasu. Ograniczając papierowe potwierdzenie możemy także zadbać o środowisko naturalne – mówi Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao.