W komunikacie czytamy, że Pekao chce dzięki temu aktywniej wspierać klientów korporacyjnych działających poza granicami Polski i pozyskiwać nowych klientów w Europie.

Bank Pekao z jednolitym paszportem europejskim

W oparciu o swobodę świadczenia usług w ramach EOG, Bank Pekao nie musi uzyskiwać dodatkowych zezwoleń na świadczenie usług bez otwierania oddziałów, na terytoriach innych państw członkowskich EOG, o ile czynności nie są prowadzone regularnie lub na rzecz znaczącej liczby lokalnych klientów. Działalność transgraniczna to np.: pozyskanie klienta z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego.

Z wnioskiem do KNF o wykorzystanie paszportu wystąpił Pion Bankowości Korporacyjnej Banku Pekao. Uzyskany paszport otwiera drogę do prowadzenia działalności transgranicznej również w innych segmentach biznesowych.

– Dzięki paszportowi chcemy aktywnie pozyskiwać nowych zagranicznych klientów i partnerów, otwierając się na nowe rynki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na nowe możliwości i źródła wzrostu – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.