Organizatorem oraz pomysłodawcą przedsięwzięcia, skierowanego do przedstawicieli sektora MŚP, jest firma faktoringowa Bibby Financial Services. Celem II edycji kampanii „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”, która ruszyła 26 września br., jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców na to, że warto płacić faktury w terminie.

Dzięki temu firmy mogą uzyskiwać finansowanie, rozliczyć się terminowo ze swoimi kontrahentami i nie stawiać ich w sytuacji, w której nie będą mogli zapłacić swoim klientom lub podwykonawcom.

Nierzetelni dłużnicy powodem opóźnień

Co siódmy polski przedsiębiorca nie otrzymuje na czas płatności za sprzedane towary czy wykonane usługi, przy czym 24% przedstawicieli sektora MŚP otrzymuje płatności do 14 dni po terminie, a niemal jedna trzecia (32%) od 14 dni do miesiąca – wynika z 16. fali badania Bibby MSP Index.

Co piąty przedsiębiorca czeka jeszcze dłużej – aż do 3 miesięcy po dacie wskazanej na fakturze. Przyczynia się to do utraty płynności finansowej organizacji i powoduje trudności w opłacaniu bieżących zobowiązań m.in. wobec ZUS, pracowników i kontrahentów.

Sposoby odzyskiwania należności

Przedsiębiorcy stosują różne rozwiązania, aby zapobiec opóźnieniom w płatnościach i w konsekwencji – zatorom płatniczym. Dla 74% najlepszym narzędziem jest sprawnie działający dział księgowy monitorujący należności. Drugim skutecznym sposobem jest kontakt właściciela firmy/prezesa z niepłacącym kontrahentem – wskazuje je 29% respondentów. Trzecim rozwiązaniem jest faktoring, który skraca oczekiwanie na gotówkę (24%) oraz dyscyplinuje dłużników (prawie 7%).

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Autorzy kampanii podpowiedzą, w jaki sposób firmy mogą poprawić swoją płynność finansową bez dodatkowego zadłużenia oraz podkreślą ważność opłaconej faktury w łańcuchu płatności.

W materiałach związanych z kampanią „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny” wykorzystywane są najnowsze wyniki Bibby MSP Index. Celem tego cyklicznego badania jest pozyskiwanie informacji na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej firm, ich otoczenia zewnętrznego i klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu w Polsce.

Patronat honorowy nad działaniami objął Polski Związek Faktorów, natomiast w gronie partnerów medialnych znajduje się także redakcja Fintek.pl. Więcej informacji o kampanii można znaleźć tutaj.