Saver umożliwia automatyczne oszczędzanie środków, na przykład podczas zakupów online, na dowolnie zdefiniowany cel i gromadzenie ich na specjalnie utworzonym Koncie Oszczędnościowym. W ramach mechanizmu regularnego oszczędzania Klient może otworzyć maksymalnie 10 celów-dedykowanych kont oszczędnościowych.

Oszczędzanie podczas zakupów

Funkcjonalność pozwala klientom Banku Pocztowego na automatyczne oszczędzanie podczas takich czynności jak zakupy online oraz w sklepie stacjonarnym czy regulowanie przelewem opłaty za zajęcia dodatkowe dziecka, opłaty za mieszkanie, itp. Na przykład, kiedy klient płaci kartą 8,60 PLN, na jego konto trafia reszta: 0,40 PLN, jeśli wybierze zaokrąglenie transakcji kartą do 1 zł.

Każdy przelew z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub dokonanie transakcji kartą płatniczą może powodować naliczenie odpowiedniej kwoty i przeksięgowanie oszczędności na dedykowany rachunek. O tym decyduje klient, który osobiście definiuje niezbędne parametry oszczędzania środków takie jak: cel, kwota oraz planowana data realizacji celu, czy tzw. tryb zasilania oszczędności.

Aby uruchomić Mechanizm regularnego oszczędzania w Banku Pocztowym wystarczy po zalogowaniu się do swojej bankowości internetowej wejść w zakładkę „Oszczędności”, określić cel oszczędzania oraz wybrać tryb zasilania – samodzielny lub automatyczny.

Aplikacja Pocztowy umożliwia to klientom Banku Pocztowego i tym, którzy do niedawna korzystali z Envelo. 

Oszczędzanie na kilka celów

Ten ostatni umożliwia między innymi zaokrąglanie kwot transakcji i wpłacanie reszty na konto oszczędnościowe lub odkładanie określonego procenta wartości danej transakcji. Co ważne, kryteria mogą zostać zdefiniowane dla poszczególnych typów zdarzeń na rachunku – transakcji kartą bądź przelewów.

W ramach mechanizmu regularnego oszczędzania Klient może otworzyć maksymalnie 10 celów-dedykowanych kont oszczędnościowych. Co ważne, w przypadku założenia więcej niż jednego celu, klient ma możliwość zdefiniowania procentowego podziału środków, według którego środki będą wpływać na poszczególne konta oszczędnościowe.

Usługa regularnego oszczędzania dostępna jest dla wszystkich posiadaczy ROR w Banku Pocztowym, z wyłączeniem Pocztowego Rachunku Podstawowego.