Okres kwalifikacji wydatków i realizacji projektu rozpoczął się 10 maja bieżącego roku. Maksymalny czas jego realizacji kończy się 30 grudnia 2029 roku. Spółka ma zabezpieczony wkład własny do przyznanej dotacji w związku z czym nie planuje w najbliższym czasie podwyższenia kapitału zakładowego.

Prawie 40 mln złotych na badania dla medtechu Ureste

– Jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia badań klinicznych w tym projekcie. Przeprowadzone w grudniu spotkanie z FDA w ramach procedury pre-submission potwierdziło kierunek naszego rozwoju klinicznego. Przedstawiona przez nas propozycja protokołu badania została kierunkowo zaakceptowana przez FDA. Bardzo istotne jest również to, że implementacja sugestii FDA nie wpłynie znacząco na harmonogram i budżet badania, które będziemy mogli zrealizować dzięki przyznanej dotacji. Badania kliniczne planujemy rozpocząć na przełomie I i II kwartału 2024 r. – mówi Grzegorz Stefański, Prezes Zarządu i Współzałożyciel Urteste S.A.

Planowanym rezultatem projektu będzie zweryfikowany w ramach badań klinicznych test diagnostyczny wykrywający raka trzustki. W ramach modułu internacjonalizacja spółka będzie mogła dokonać 9 zgłoszeń patentowych w trybie PCT dla projektu MULTI-CANCER obejmujących kraje generujące łącznie ponad 80% globalnego PKB. Obecnie Urteste posiada 11 prototypów testów diagnostycznych dla nowotworów: piersi, żołądka, dróg żółciowych, jajnika, trzonu macicy, nerki, jelita grubego, płuca, wątroby, trzustki i prostaty odpowiadających łącznie za blisko 65% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami na świecie. Celem spółki jest opracowanie kolejnych 4 prototypów testów diagnostycznych w 2024 r.

Medtech Urteste otrzymał również rekomendację dofinansowania projektu PANURI od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Całkowita wartość Projektu wynosi ok. 56 mln zł, a przyznana wartość dofinansowania NCBR to ok. 11,4 mln zł.

Rozwijana przez Urteste technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu przy pomocy odpowiednich testów, powodujących  zmianę intensywności zabarwienia moczu, co może świadczyć o obecności nowotworu.