Specfile Project Sp. z o.o. jest autorem systemu szyfrowania i przekazywania dokumentów o nazwie Specfile. System składa się z nieodpłatnej aplikacji  specfile oraz serwera internetowego specfile.pl utrzymującego klucze szyfrowania (RSA) użytkowników systemu.

W celu zabezpieczenia treści dokumentu oraz udostępnienia go innym osobom, aplikacja generuje bezpieczny klucz szyfrowania i szyfruje nim plik z dokumentem. Następnie klucz szyfrujący plik jest szyfrowany kluczem publicznym każdego z odbiorców danego dokumentu i dołączany do pliku. Taki załącznik w postaci pliku z szyfrowanym dokumentem doskonale nadaje się do bezpiecznego  przesyłania go do planowanych odbiorców drogą mailową i tylko przez nich może zostać odczytany (odszyfrowany). Odbiorca użyje swojej aplikacji specfile zawierającej jego klucz prywatny  i plik ten zdeszyfruje.

Dotąd jest to standardowa procedura szyfrowania plików wykorzystująca szeroko znane algorytmy użycia  klucza prywatnego i publicznego. Twórcy systemu specfile  poszli jednak dalej i aplikacja specfile nie tylko organizuje szyfrowanie i wysyłkę plików do wskazanych odbiorców, ale również przekazuje serwerowi dane o tej wysyłce (kto, co , kiedy, do kogo).

Znamienne jest, że aplikacja odbiorcy realizuje  również zadanie informowania serwera o odszyfrowaniu otrzymanego  pliku. Ten ostatni fakt ustanowił w systemie Specfile niezaprzeczalny dowód odszyfrowania (odczytu) wysłanego dokumentu przez odbiorcę!  Bo przecież tylko odbiorca ma dostęp do aplikacji deszyfrującej (on ją pobrał i on ustanowił do niej hasło dostępu).

Dysponując takimi danymi serwer wysyła teraz nadawcy email  z potwierdzeniem  przekazania dokumentu do odbiorcy,  podając również datę i czas  odszyfrowaniu przez odbiorcę treści wysłanego dokumentu.

Jeśli odbiorca nie jest jeszcze użytkownikiem systemu Specfile i nie posiada aplikacji do zdeszyfrowania pliku, aplikacja nadawcy wysyła odbiorcy email z zaproszeniem do pobrania tej aplikacji i informacją o oczekującym do wysłania dokumencie. Informacja zawiera dane o nadawcy, nazwę dokumentu oraz tekst jawny (wyjaśnienie) od nadawcy. Aplikacja okresowo sprawdza na serwerze, czy pojawiły się klucze szyfrowania odbiorcy i jeśli tak, wówczas pobiera publiczny klucz odbiorcy, szyfruje oczekujący dokument i wysyła do odbiorcy. Nadawca może ustalić okres oczekiwania na kilka dni.

Po okresie oczekiwania serwer wysyła nadawcy raport z realizacji przesyłki, wyszczególniając w nim odbiorców, którzy otrzymali wysłany dokument oraz tych, którzy jego nie otrzymali (nie odszyfrowali lub nie pobrali aplikacji).

W swoim systemie korespondencyjnym twórcy Specfile założyli, że nadawcę interesuje niepodważalna informacja, którzy odbiorcy odszyfrowali przesyłkę (dokument). Wykaz osób, które nie potwierdziły odbioru dokumentu jest potrzebny ewentualnie dla zorganizowania do nich wysyłki tradycyjnej ( np. listem poleconym).

Odbiorca ma pełną informację kto jest nadawcą, co może zawierać dokument i ma pełną dobrowolność w jego odczycie (i świadomość, że fakt odszyfrowania dokumentu jest zwrotnie przekazywany nadawcy).

Premia za odbiór cyfrowego listu poleconego

W opisywanym systemie za potwierdzenie odbioru (odszyfrowania) wysłanego  pliku od nadawcy pobierana jest prowizja (aktualnie 1 zł netto), ale tylko wtedy, gdy odbiorca zdeszyfruje przysłany dokument.  W tym celu każdy użytkownik serwisu ma do dyspozycji portmonetkę.

Ciekawostką jest, że  nadawca może ustalić odbiorcom premię za odbiór (odszyfrowanie) swojego listu i poinformować o jej kwocie w jawnej części listu (zaproszenia). Premia zasila portmonetkę odbiorcy i może on wykorzystywać ją do opłat swoich korespondencji. Zauważmy, że firmy mogą być zainteresowane tworzeniem premii za odbiór, (np. w wysokości 1 czy 2 zł), ponieważ łączny koszt i nakład pracy i tak będzie dużo mniejszy niż wysyłka tradycyjnego listu poleconego (minimum 5,90 zł).

Istotnym problemem w korespondencji internetowej jest identyfikacja nadawcy i odbiorcy. Opisany wyżej system może w pełni służyć potrzebom firm, które tę korespondencję prowadzą do znanych sobie osób (np. pracowników, kontrahentów) i mają wiedzę lub potrafią udowodnić, że adresy mailowe tych odbiorców są rzeczywiście przez nich używane.

Jeśli jednak tak nie jest, z pomocą może przyjść stosowanie Profili Zaufanych w serwisie Specfile. Już wkrótce serwis umożliwi użytkownikom poświadczanie  adresu mailowego za pomocą Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  Wówczas potwierdzenie o przekazaniu dokumentu do odbiorcy, wysyłane do nadawcy przez serwer będzie określało, czy adres mailowy odbiorcy jest zaufany. Także szyfrowana tzw. wizytówka pliku zawiera informacje o statusie adresów mailowych nadawcy i odbiorców pliku. Użytkownik będzie tez mógł zapytać serwer, jaki status ma znany mu adres mailowy.

W świetle powyższych możliwości bezpiecznego przekazywania i niezaprzeczalnego potwierdzania odbioru przesyłek mailowych za pomocą systemu Specfile powstaje szereg pytań co do relacji tego systemu przesyłek z państwowym systemem e-Doręczenia przygotowywanym przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC).

Mimo wielu kontrowersji, przygotowywana przez MC ustawa w zakresie internetowych przesyłek rejestrowanych ma uczynić monopolistą Pocztę Polską. Miejmy nadzieję, że, monopol obejmie   przesyłki od(do) podmiotów publicznych i będzie tylko okresowy. Trudno sobie wyobrazić, by firmy prywatne były zmuszone korzystać z drogich rozwiązań państwowych do organizacji własnych przesyłek rejestrowanych w zakresie własnych klientów i kontrahentów, jeśli na rynku istnieją równie skuteczne ale tańsze metody realizacji takich przesyłek.

Ponadto z fragmentarycznych informacji o systemie MC można wyczytać, że jego uczestnicy będą musieli podpisywać tzw. Deklarację Cyfrowości,  prawdopodobnie narzucającą dodatkowe zobowiązania i restrykcje związane z obsługą skrzynki na e-Doręczenia oraz zakładać tę skrzynkę mailową (lub Profil Zaufany) na serwerach operatora (Poczty Polskiej ?). Może to być przyczyną wolnego rozpowszechniania się tego systemu zwłaszcza wśród podmiotów niepublicznych i osób prywatnych (prawdopodobne, że wśród podmiotów publicznych nastąpi wdrożenie nakazowe). Niewiele wiemy też o zabezpieczaniu treści przekazywanych dokumentów w systemie e-doręczeń, jeśli nie wspomina się w nim o ich szyfrowaniu. Czyżby pośrednik – Poczta Polska miał mieć dostęp do treści dokumentów przekazywanych w systemie e-Doręczeń?

Podsumowując, system przesyłek rejestrowanych Specfile jest prostym, tanim i bezpiecznym narzędziem do wysyłki dokumentów, potwierdzającym  niezaprzeczalnie zarówno nadanie jak i  odbiór takiej wysyłki. Z pewnością będzie stanowił ciekawą alternatywę dla systemu e-Doręczeń  budowanego przez MC.

Dodajmy, że aplikacja Specfile służąca do realizacji takich wysyłek, to również profesjonalne narzędzie do szyfrowania dowolnych plików na komputerze użytkownika i ich archiwizacji w chmurze.