GovTech Polska to program, który powstał na bazie najlepszych doświadczeń administracji publicznej ze Szkocji, Wielkiej Brytanii czy Singapuru, gdzie podobne inicjatywy z sukcesem są prowadzone od wielu lat. Prace nad GovTech Polska trwają od maja tego roku – w tym czasie przebadano potrzeby IT różnych ministerstw i samorządów, na podstawie których określono pięć głównych wyzwań dla uczestników konkursu.

Pięć kluczowych obszarów

Przedstawiciele firm z rynku MŚP w pierwszej edycji konkursu przedstawią swoje pomysły i rozwiązania w zakresie innowacji. Czekają na nich wyzwania z pogranicza big data, business intelligence czy sztucznej inteligencji. I tak jak w programach govtechowych w innych krajach świata, tutaj też najważniejszy jest pomysł, z którym do rozwiązania konkretnych wyzwań zgłoszą się przedsiębiorcy. Są to:

  • moduł do wykrywania nadużyć w zakresie rozliczeń świadczeń zdrowotnych – zadanie przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia,
  • baza wiedzy oparta na zetabajtach danych – wyzwanie od Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
  • system wychwytujący próby przemytu – to zadanie od Ministerstwa Finansów,
  • interaktywna mapa stanu kompetencji cyfrowych – próba przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji,
  • aplikacja uszczelniającej system opłat za gospodarowanie śmieciami – tutaj pomoc dla miasta Świdnik.

Program wyrównywania szans

W ramach inicjatywy GovTech Polska każda firma zainteresowana realizacją projektu technologicznego dla państwa może zgłosić swoją chęć uczestnictwa. Bez wadium czy dodatkowych kryteriów, które ograniczają dostęp do zamówień mniejszym i średnim podmiotom. Co więcej, w GovTech Polska oprócz pomysłu na realizację danego projektu najważniejsze są kompetencje, które pozwolą na jego wdrożenie! Inne czynniki nie mają wpływu na wybór ostatecznego dostawcy.

– Powołaliśmy GovTech Polska, bo wierzymy w równy dostęp do realizacji projektów wszystkich podmiotów działających na technologicznym rynku – mówi Justyna Orłowska, dyrektor programu GovTech Polska.

Nie przegap okazji

Regulaminy oraz opisy poszczególnych wyzwań ministerstw oraz miasta Świdnik dostępne są od 14 listopada. Do 30 listopada do godziny 10:00 trzeba wypełnić wniosek o dopuszczenie – bez tego przedsiębiorcy nie będą mogli wziąć udziału w dalszych etapach konkursu.

Po spełnieniu standardowych wymogów formalnych, od 7 do 17 grudnia zespoły będą mogły składać propozycje rozwiązań na wskazane wyżej wyzwania administracji. Następnie Zamawiający wyłonią finalistów, którzy otrzymają nagrody finansowe. Tak zakończy się pierwszy etap programu.

Drugi etap rozpocznie się na początku stycznia. Jego celem będzie przekształcenie kodów źródłowych z pierwszego etapu w działający prototyp, który będzie testowany w środowisku Zamawiającego. W ten sposób przedsiębiorcy potwierdzą, że są w stanie zamienić pomysł w gotowy produkt i dostarczyć kompletne rozwiązanie.