W VeloBanku, otwierając rachunek firmowy VeloKonto Firma wystarczy posiadanie aktywnego konta prywatnego oraz podpisu elektronicznego. Całość można załatwić przez bankowość internetową lub mobilną, bez konieczności wychodzenia z domu.

Elektronika na chwilę albo na własność

VeloBank uruchomił też dla sektora MŚP usługę najmu urządzeń elektronicznych z możliwością ich wykupu. Wraz z partnerem Digital Care przygotował ofertę umożliwiającą wypożyczenie, naprawę, transport oraz opcjonalnie wykup na własność nowoczesnych urządzeń potrzebnych w firmie.

Firma nie musi płacić komuś specjalnie za bieżącą obsługę sprzętu, a jednocześnie ma możliwość korzystania z nowych modeli laptopów czy smartfonów. Ponadto, oddając tę działkę zewnętrznemu podmiotowi, przedsiębiorstwo może się skupić na swojej podstawowej działalności – czytamy w komunikacie.

Dodatkowe środki dla przedsiębiorczych

System bonusów przygotowano dla przedsiębiorców, którzy w trakcie trwania promocji tj. od 15.01.2024 r. do 31.05.2024 r. otworzą rachunek i zadbają o systematyczne wpływy. Przez 6 miesięcy zyskać można 1000 zł. Warunkiem jest utrzymanie salda konta na poziomie co najmniej 3000 zł oraz realizacja jednego przelewu do US i ZUS w miesiącu . Wysokość zwrotu środków na konto zależy od rodzaju i liczby zrealizowanych na koncie aktywności (np. transakcji bezgotówkowych), opisanych szczegółowo w regulaminie promocji.

Oferta promocji dla firm:

  • 120 zł – jednorazowo za otwarcie rachunku firmowego,
  • 400 zł – jednorazowo za zawarcie pierwszej umowy kredytu w rachunku bieżącym na min. 100 000 zł, płatne po uruchomieniu kredytu,
  • 120 zł – podpisanie umowy o terminal, przekazywane następnego miesiąca po pierwszej transakcji płatniczej,
  • 35 zł – miesięcznie za transakcje bezgotówkowe na min. 1000 zł (bez przelewów do ZUS, US),
  • 90 zł – jednorazowo za skorzystanie z wynajmu sprzętu elektronicznego, przekazywane następnego miesiąca po podpisaniu umowy z Digital Care,
  • 10 zł – miesięcznie za średnie saldo powyżej 20 000 zł.

Warunki przystąpienia do promocji:

  • brak otwartego rachunku firmowego na dzień 14.01.2024 r.,
  • utrzymywanie średniego salda na poziomie minimum 3000 zł,
  • przynajmniej jeden przelew w miesiącu do ZUS i US,
  • wypłata premii nastąpi do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym warunek uzyskania premii został spełniony.